Columns

Column Spoor & Hoekman: Ongewenst gedrag op de werkvloer

De maand januari heeft in het teken gestaan van ongewenst gedrag op de werkvloer. Met de onthullingen rondom The Voice en afgelopen week rondom Marc Overmars is er volop aandacht voor seksuele intimidatie op de werkvloer. Maar hoe moet je als werkgever nu omgaan met dergelijke zaken en wat moet je doen om het te voorkomen?

Allereerst is van belang om op te merken dat een werkgever een beleid moet voeren gericht op een zo goed en veilig mogelijk arbeidsklimaat. Deze verplichting vloeit voort uit de Arbeidsomstandighedenwet. Praktisch kan deze verplichting worden vormgegeven door als werkgever een klachtenregeling op te tuigen en de werknemers duidelijk te wijzen op het bestaan van deze klachtenregeling en hoe hier gebruik van kan worden gemaakt. Ook regels, waarin duidelijk benoemd staat dat seksueel overschrijdend gedrag strikt verboden is, en ook een duidelijk sanctiebeleid hieraan te koppelen, kan van wezenlijk belang zijn. Verder zie je ook dat er vaak vertrouwenspersonen zijn aangesteld binnen een bedrijf bij wie onder andere seksueel ongewenst gedrag gemeld kan worden.

Dat het belangrijk is om als werkgever een beleid te voeren over dit onderwerp, blijkt wel uit diverse uitspraken van rechters. Duidelijk is dat seksueel ongewenst gedrag niet acceptabel is, maar toch komt het geregeld voor dat werkgevers door rechters op de vingers worden getikt wanneer ze maatregelen willen treffen tegen werknemers die dit gedrag hebben vertoond. Dit omdat er geen duidelijk beleid werd gevoerd door een werkgever. Helemaal bij een ontslag op staande voet kan dit er toe leiden dat een rechter een streep door een ontslag op staande voet zet, simpelweg omdat een werkgever geen goed beleid voerde op dit gebied. Dit komt omdat aan een ontslag op staande voet zware eisen worden gesteld en vaak wordt aangenomen dat een werknemer eerst gewaarschuwd moet zijn dat bepaald gedrag niet getolereerd wordt en dit kan leiden tot ontslag. Wanneer er een duidelijk beleid wordt gevoerd en het voor iedereen zonneklaar is dat bepaald gedrag niet geaccepteerd wordt, zal een rechter eerder oordelen dat een gewaarschuwd mens voor twee telt, en een ontslag op staande voet in stand worden gelaten.

Kortom, het is in het belang voor iedere werkgever dat er binnen een onderneming een duidelijk beleid wordt gevoerd op het gebied van seksueel ongewenst gedrag en ook duidelijk wordt gemaakt welke sancties zullen volgen wanneer dit gedrag toch plaatsvindt.

G.J. Ligtenberg

Postbus 837
7600 AV Almelo
Telefoon: 0546-543520 (Almelo)
Telefoon: 0548-782444 (Rijssen)
E-mail algemeen: info@spoorhoekman.nl
Website: www.spoorhoekman.nl