Algemeen

Twentse stichting ‘Bună Ziua kinderen in Roemenië’ bestaat na 25 jaar nog steeds!

DE LUTTE / OLDENZAAL - En dat verhaal mag gedeeld worden. Na recente bezoeken aan de inmiddels zelfstandige Roemeense stichting is weer bevestigt dat de Twentse oprichters trots mogen zijn. In 1994 vertrokken twee vrijwilligsters richting Roemenië om in een tehuis voor verlaten kinderen de handen uit de mouwen te steken en kennis over te dragen. Een van hen was de, inmiddels in Oldenzaal woonachtige, Lutterse Christel Visser. Aanvankelijk was er weerstand tegen de komst van de Nederlanders en toch lukte het om vertrouwen op te bouwen. In de loop van dat jaar werd duidelijk dat voortzetting van de hulp erg gewenst was. Dit was in 1996 aanleiding voor het oprichten van de stichting ’Bună Ziua kinderen in Roemenië’.

In 1999 werd de stichting door de Europese commissie gevraagd om ook in de andere tehuizen in de Oostelijk gelegen regio Vaslui te ondersteunen met de hervormingen, zodat Roemenië kon voldoen aan de eisen om toe te treden tot de Europese unie. Met een MATRA (maatschappelijke transformatie) subsidie werd ondersteund bij de hervorming van vijf kindertehuizen in de regio. Door training van het personeel en diverse Twentse transporten, konden de massale kindertehuizen wat meer ‘family type’ worden ingericht en leek het meer op een gezinsleven in de groepen. Om deze professionaliseringsslag te maken, werden destijds tien ervaren Nederlandse projectmedewerkers uitgezonden en gekoppeld aan net afgestudeerde Roemeense jonge mensen.

De kennis was er wel, het was de ervaring waar het aan ontbrak. Door ‘training on the job’ leerden ze snel, en het is fantastisch om te kunnen vermelden dat enkele van de medewerkers van het eerste uur de stichting nog steeds draaiende houden. Mihaela Zanoschi is de Roemeense directeur manager. Otilia Virvorea is vrijwilligers coördinator. Ze is tevens leerkracht Engels op de middelbare school en zorgt jaarlijks voor een grote toestroom Roemeense vrijwilligers. Uniek in het land. Fijn dat de stichting ook een belangrijke rol kon spelen bij de sluiting van veel tehuizen en de re-integratie van veel kinderen bij biologische- of pleegfamilies.

De werkzaamheden ter plekke zijn nu volledig overgenomen door de Roemeense professionals van de stichting die zich richten op het ondersteunen van kinderen, jongeren en hun families om een gelukkig en waardig leven te leiden. In het therapeutisch centrum voor kinderen worden kinderen met autisme en hun ouders begeleid. Er worden bovendien diverse workshops en activiteiten georganiseerd en er wordt ondersteuning geboden om ook de kinderen met speciale behoeften naar school te kunnen laten gaan. Flexibiliteit is een talent. Dus werd er tijdens de coronacrisis gelijk hulp geboden aan de allerarmsten en zet de stichting zich momenteel volop in voor de opvang en traumabegeleiding van vluchtelingen uit buurland Oekraïne. Hiervoor worden ze speciaal opgeleid door o.a. ‘Warchild’. Op de foto is te zien hoe Roemeense en Oekraïnse kinderen samen spelen op het terrein van de stichting. Ontroerend om te zien.

De Nederlandse tak biedt waar nodig inhoudelijk en organisatorische ondersteuning. Voorzitter is de uit Nijmegen afkomstige Ninian Gerritzen die destijds twee jaar voor het project werkte en altijd betrokken bleef. 

De opgedane ervaringen zijn voor iedereen die er is geweest onuitwisbaar. Met een aantal ex-vrijwilligers is er door Christel en Ninian hier een werkgroep gevormd. De uit Denekamp afkomstige Kim en Jolijn grote Punt, de uit Losser afkomstige Marc Kloppers en de uit de Lutte afkomstige Marije Brookhuis hebben ondersteund met activiteiten gedurende diverse zomerperiodes. De Oldenzaalse Nicole Huttenhuis ondersteunde met de destijds georganiseerde transporten.

Samen zetten de betrokken van de stichting zich in om ter ere van het jubileum ook voor een financiële boost te zorgen, iets wat nog zeer welkom is. De stichting is de uitdaging aangegaan om 100 donateurs van € 25,- te vinden. Daarnaast worden er diverse acties gevoerd, en staat de stichting, net als vroeger weer op de Hellehondsdagen op 9 en 10 juli in de Lutte. En dit keer ondersteund door zes stagiaires van het Twents Carmelcollege.

Zaterdag en zondag staan ze met een grote plantenmarkt op de Hellehondsdagen. Zondag met de unieke spelletjes van de stichting zoals de Levende fruitmachine. Stichting Bună Ziua kinderen in Roemenië hoopt natuurlijk op veel belangstelling en veel steun, net als 25 jaar geleden!

Zie voor meer info en donaties: www.bunaziua.nl