Uitgaan & Cultuur

Hemelvaartsdag

Dauwtrappen en Dauwtrapviering in Openluchttheater Brilmansdennen

LOSSER - U wordt uitgenodigd deel te nemen aan de gezamenlijke wandeling van ruim anderhalf uur op Hemelvaartsdag 9 mei a.s. om 07.00 uur. Op deze tijd wordt gestart met ‘het dauwtrappen’, waarbij de organisatie veronderstelt dat op dit tijdstip het hele gezin, dus jong en oud, kan deelnemen. Het vertrek is vanaf de ingang van het openluchttheater aan de Gildehauserweg in Losser. Aanmelding voor de wandeling is niet verplicht, het wordt wel op prijs gesteld en is mogelijk bij het parochiesecretariaat Mariavlucht, telefonisch (053-5361675) op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur of per e-mail: secretariaat@mariavlucht.nl.

Om 09.00 uur, na terugkeer van de wandelaars, vindt in het openluchttheater een oecumenische gebedsdienst plaats die door ds. Hennie Marsman en Alfred Westenbroek wordt geleid. Beide voorgangers hebben het voornemen aan de wandeltocht deel te nemen en onderweg voor een inspirerende tekst te zorgen.

Tijdens de dienst vindt een collecte plaats voor het goede doel. Dit jaar is gekozen voor de stichting ‘Leergeld Losser’. Zij helpen kinderen uit gezinnen met geldzorgen in de gemeente Losser. Samen met andere stichtingen in Nederland zorgen zij ervoor dat alle kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben. Meer informatie vindt u op de site https://www.leergeldlosser.nl/

Muzikale medewerking wordt verleend door muziekvereniging Excelsior.  Na afloop van de dienst staan koffie en broodjes klaar voor de aanwezigen en is er de gelegenheid voor een gezellig samenzijn: al met al een mooi en goed begin van Hemelvaartsdag.