Sport & Vrijetijd

René Hutten stopt als voorzitter

GEESTEREN - Na zich bijna twaalf jaar te hebben ingezet stopt René Hutten als voorzitter van de Geesterense volleybalvereniging Tornado. 

Petra oude Breuil en Rene Hutten
Petra oude Breuil en Rene Hutten

De vereniging

René is trots op Tornado, het is een mooie en financieel gezonde vereniging. Daar hebben ze allemaal, een steentje aan bijgedragen. De dorpsvereniging kan namelijk niets zonder leden, leden niets zonder kader, kader niets kan zonder bestuur en beleid en een beleid stelt niets voor zonder goede uitvoerders. Ook kunnen ze vaststellen dat een vereniging geen lang leven beschoren is zonder sponsoren. Ze hebben elkaar allemaal nodig om de vereniging overeind te houden.

Tornado is continu bezig is zich een weg te banen naar de top van de regionale volleybalwereld. Hierbij is het doel een zo hoog mogelijk divisieniveau te spelen met intern opgeleide spelers. De eerste selectie speelt al jaren in de eerste divisie. De overige teams hielden de naam van Tornado hoog in de overige klassen, zowel in prestaties als in sportief opzicht. De jeugd leverde een belangrijke bijdrage aan de Tornadofaam. In al deze successen willen ze ook de rij trainers en trainsters noemen die hieraan hebben bijgedragen.

Trots geeft Hutten aan dat Tornado als vereniging bekendheid heeft verworven in het hele land. Op diverse finales kwam je de afgelopen decennia verscheidene Tornadoteams tegen, zowel bij de mini’s als bij de jeugd. Het is te veel om alle teams op te noemen, maar ze herinneren zich de laatste jaren vooral de deelname van de Tornado jeugd aan de Nederlandse kampioenschappen. Met de vele meereizende supporters liet Tornado weer van zich horen. Tot twee keer toe werd Tornado MA1 Nederlands kampioen met de daaraan verbonden busreizen en bijbehorende feestjes.

Uitdaging Tornado tegelijkertijd ook een zorg

Echter, er is ook een grote zorg die de vereniging bedreigt: de sportaccommodatie de Ransuil. Na jaren van overleg met het stichtingsbestuur en de gemeente hebben ze nog geen resultaat kunnen boeken. Door een gebrek aan beschikbare zaalruimte in Geesteren zijn ze genoodzaakt om 30 procent van de trainingsuren elders te betrekken. Als er geen oplossing komt zal dit leden kosten en daarom is het cruciaal dat er een extra zaaldeel wordt gebouwd bij de huidige sporthal. Tornado heeft dit niet in eigen hand en is afhankelijk van derden, meer dan signalen afgeven kunnen ze niet, en dit is uitermate frustrerend.

“Laten we hopen dat we een zaaldeel extra kunnen bouwen in Geesteren, zodat we niet, na de sloop van de gymzaal van de basisschool aan het einde van dit jaar, nog meer (jeugd)teams buiten Geesteren moeten laten trainen. Deze gymzaal wordt nu namelijk iedere avond gebruikt door teams van Tornado. Het is vijf voor twaalf en wat mij betreft noodzakelijk dat het stichtingsbestuur van de Ransuil en de gemeente samen met Tornado de handen ineen slaan om een extra zaaldeel te bouwen bij de huidige sporthal. Dit natuurlijk niet alleen voor Tornado maar ook voor de sportbehoefte die er is in de gemeenschap Geesteren. Dit is een must voor Tornado, het is nu of nooit.”

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan

Ongeveer twaalf jaar geleden lag er een enorme uitdaging; Tornado had behoefte aan een koersdocument. Een beleidsplan waarin de visie en missie van Tornado, de kernwaarden en de doelstellingen in werden vastgelegd. Hutten vult aan: “Dit was de ‘stip op de horizon’ waar we naartoe gingen werken.” Daarna hebben ze de organisatiestructuur en gewenste cultuur beschreven en deze zijn ze gaan inrichten met diverse de bestuursleden en commissie. In het bestuur werden de voorzitters van de diverse commissie benoemd.

Tot slot werd gekeken naar het financiële beleid. Om aan de missie van Tornado te kunnen voldoen is een gezond financieel beleid noodzakelijk. Onder een gezond financieel beleid wordt verstaan een evenwichtige balans tussen de inkomsten en de uitgaven van de vereniging. Allemaal noodzakelijke stappen om de vereniging Tornado goed te kunnen besturen.

“Tornado staat als een huis, heeft een goed fundament, actieve bestuursleden, commissies en zeker ook betrokken leden. Tornado is toe aan de volgende fase. Het verder inrichten en professionaliseren van de vereniging. En daar heb je volleybalkennis voor nodig, daarvoor moet je ook gevolleybald hebben, dus tijd om het stokje over te dragen”, aldus Hutten.

“Het is een eer om voorzitter te zijn van Tornado en het is moeilijk om afscheid te nemen van deze fantastische rol en fantastische sport. Maar er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En ja, waar de ene komt, vertrekt de ander. Ik heb bijna drie termijnen in het bestuur van de Tornado gezeten. Heel veel mooie dingen heb ik meegemaakt; Nederlandse kampioenschappen, clubkampioenschappen, promoties, toernooien, bekerwedstrijden, derby’s en niet te vergeten het 50-jarige bestaan van onze vereniging. Jullie zijn zeker nog niet van me af. Ik zal best nog wel hier of daar opduiken om mijn bijdrage te blijven leveren aan onze vereniging. Nu is het tijd voor de volgende fase: het verder inrichten en professionaliseren van de vereniging.”

Rene neemt afscheid als voorzitter en draagt het stokje over aan Petra Oude Breuil. Petra is geen onbekende binnen Tornado; zelf in de jeugd en dames gespeeld, jarenlang jeugd- en miniteams getraind en gecoacht en daarnaast ook al jarenlange ervaring in de Technische Commissie en het bestuur. Met name haar ervaring als trainer en lid van de TC, maken dat zij deze uitdaging van verdere professionalisering en inrichting van de vereniging vanuit het volleybal technische aspect aangaat. “Er staat inderdaad een mooi organisatorisch fundament waar we de laatste jaren aan gewerkt hebben. De komende jaren zullen we verder in gaan zetten om het pas geschreven technisch beleidsplan verder te implementeren; de hele vereniging op één technische lijn krijgen. Dit betekent alle trainers betrekken bij de technische lijn; van de CMV tot dames 1, ieder op zijn eigen niveau en intentie.”

Met haar en de nieuwe jonge bestuursleden zal er weer een frisse wind waaien binnen Tornado. René kijkt met trots en een lach terug op zijn tijd als voorzitter. Hij is ervan overtuigd dat Tornado altijd een van de mooiste verenigingen zal blijven.