Sport & Vrijetijd

Oald Stars AVC Heracles traint lichaam en geest

ALMELO - Een van de walking voetballers van de Oald Stars AVC Heracles is Anton Jurg, in en buiten Almelo bekend als verwoed beoefenaar en promotor van de damsport. Anton schrijft ook de wekelijkse damrubriek in Hallo Almelo.

Afgelopen week stond bij Oald Stars AVC Heracles de jaarlijkse damsimultaan op het programma, waarbij Anton het opnam tegen zijn clubgenoten. Zo konden de mannen naast hun wekelijkse training van lijf en leden, nu ook hun hersenen trainen. Er werd tegelijkertijd gespeeld op 10 borden, ieder ‘bemand’ door 1 of 2 uitdagers.

Anton liep in razend tempo langs de tafels om daar steeds - na een snelle blik op het bord - een zet te doen. Hij hield dan ook nog bij of de tegenstander bijvoorbeeld niet had moeten slaan, in plaats van de gedane zet. De uitdagers hadden dus voor iedere zet een veel langere bedenktijd.

Anton had vooraf voor iedere partij waarin hij noemenswaardige tegenstand zou krijgen een bedrag voor de clubkas in het vooruitzicht gesteld. Na een uur dammen wees hij vier uitdagers aan die aan de gestelde voorwaarde hadden voldaan en dat leverde een mooie donatie op. Het was een geslaagd evenement dat dan ook zeker een vervolg krijgt.

Aart Kelderman

Uw reactie