Algemeen

Tijdens jubileum nemen twee redactieleden afscheid

ALMELO - Het SeniorenJournaal is inmiddels tien jaar het maandblad voor en door ouderen in Almelo. Dit tweede lustrum wordt op 23 mei gevierd in het Huis van Katoen en Nu. Tijdens dit jubileum nemen de heren Tonnie Frazer (85) en Roel Dragt (71) afscheid van het SeniorenJournaal. Vanuit de gemeente komt wethouder Eugène van Mierlo het jarige journaal feliciteren en gaat hij in op de verdiensten van de vertrekkende redactieleden. 

Tonnie Frazer was bij de oprichting van het bulletin betrokken. Dat geldt ook voor Miny Vogelgsang. Roel Dragt werd In juni van 2016 gevraagd mee te denken en te helpen bij het SeniorenJournaal. Roel is van huis uit organiseren wel gewend en hij nam dan ook al gauw de coördinatie op zich. Het blad groeide langzaam maar zeker van enkele zwart-wit blaadjes naar een echt journaal in kleur met vaak vijftig pagina’s.

Het blad wordt in principe uitgegeven door de COSBO, het samenwerkingsverband van KBO, OVA en PCOB. Per keer worden er 1.100 exemplaren van het SeniorenJournaal gedrukt. Toni en Miny Vogelgsang verzorgen de coördinatie van het blad ten aanzien van de verspreiding. Elke maand staat bij de familie Vogelgsang de garage vol met de bulletins. Vervolgens bezorgen leden van de verschillende bonden de bezorging. In vele verschillende openbare instellingen worden ook exemplaren neergelegd.

Tien jaar lang was Tonnie Frazer de penningmeester. Dat deed hij altijd heel nauwgezet en de andere redactieleden hebben hem nooit op een onregelmatigheid kunnen betrappen. “Ik heb het al die jaren met heel veel plezier gedaan en als ik nu al zou weten dat ik op mijn 95e ook nog goed van lijf en geest ben, zou ik nog wel doorgaan, maar dat weet ik niet. Ik ga nog steeds met heel veel plezier naar de vergaderingen, maar tien jaar is een mooi moment om te stoppen”, geeft de kwieke 85-jarige aan.

In 2017, 2020 en in 2021 traden Rits van der Woude, Marion Wesselink en Peter van der Molen toe tot de redactie. Zij verzorgen vooral een bijdrage in de verscheidenheid aan artikelen. In 2022 kwam ook Truus Platenkamp er bij. Zij heeft de functie van notulist op zich genomen en zij is nu bezig te leren hoe ze de opmaak van het blad moet gaan doen. “Het is nog even wennen, maar ik ga er alles aan doen om het SeniorenJournaal goed in elkaar te zetten”, aldus Truus. Jarenlang werd het blad door een plaatselijke drukker gemaakt, maar de kosten werden steeds hoger. In 2022 werd de Almelose drukwerkspecialist Microform gevonden. Over deze drukker is iedereen zeer tevreden. Logistiek gaat het prima, er is goed overleg mogelijk en de kosten zijn goed beheersbaar.

Het SeniorenJournaal wordt alom geprezen. Er komen op de redactie veel positieve geluiden binnen. Zo werd er tijdens de coronaperiode zelfs een extra ‘Corona-editie’ uitgegeven, daarmee werd het contact met de leden onderhouden. De lezers kregen verschillende tips, zoals online maaltijden bestellen, videobellen en allerlei hobby en leestips. Dit werd erg gewaardeerd. In 2022 werd het SeniorenJournaal met een derde prijs bekroond als landelijk beste blad voor ouderen. In 2023 werd het SeniorenJournaal bekroond met de Overijsselse Vrijwilligersprijs.

In elke editie staat wat er die maand voor ouderen te doen is. Elke ouderenbond levert zijn of haar programma in. Daarnaast schrijven de redacteuren verschillende lezenswaardige verhalen. Ook verslagen die door de leden van de bonden gemaakt zijn over uitstapjes en lezingen wordt in het SeniorenJournaal geplaatst, zo blijft het een blad voor en door de lezers. Eindredacteur en coördinator Roel Dragt verzorgt steeds het voorwoord van de redactie. “De ontwikkeling van het SeniorenJournaal is langzaam maar zeker op gang gekomen. Je moet gewoon beginnen door zoveel mogelijk de goede dingen te doen en die dan vooral ook goed uitvoeren. Dan mag je ook met recht laten zien wat je doet en komt de waardering vanzelf”, laat Roel Dragt weten. Dat bleek wel toen zich onlangs spontaan iemand meldde met de vraag of hij mocht adverteren. Er zijn momenteel twintig adverteerders. De doelgroep ‘Senioren’ is voor adverteerders een aantrekkelijk medium om via het SeniorenJournaal te bereiken.

Roel Dragt is geboren in Bergentheim. Hij kwam in 1974 naar Almelo, volgde een HBO-opleiding en was tot 1980 werkzaam bij het arbeidsbureau. Daarna werd hij leraar maatschappelijke begeleiding aan het ROC. Later werd hij arbeidsdeskundige bij de GMD (Gemeenschappelijke Medische Dienst), die begin jaren negentig overging in het GAK. In 2001 vestigde hij zich als zelfstandige onder de naam Roel Dragt Arbeidsintegratie. Dit verliep succesvol, samen met zijn personeel kon hij veel werkgevers en werknemers/werkzoekenden met beperkingen helpen. In 2014 is hij mede door gehoorproblemen gestopt met zijn bedrijf. Als kleine zelfstandige is hij nog wel doorgegaan.

Hij werd al gauw gevraagd voor een bestuursfunctie bij de OVA en daarna voor het SeniorenJournaal en dat was niet aan dovemansoren gericht. Met veel plezier ging hij aan de slag. Maar na acht jaar vindt hij het tijd het stokje over te dragen. Hopelijk wordt er binnenkort iemand gevonden die zijn werkzaamheden als coördinator SeniorenJournaal wil overnemen. “We werken met een redactie maar eigenlijk zijn we redactie en uitgeverij tegelijkertijd. Er wordt geschreven en in elkaar gezet maar er moet bijvoorbeeld ook wel eens overlegd worden met de drukker en met adverteerders. Mooi werk om met het geheel bezig te zijn”, geeft Roel aan. Belangstellenden mogen zich melden bij seniorenjournaal@gmail.com. Roel legt graag uit wat de functie van coördinator inhoudt.

Tonnie Frazer is geboren in Ulft. Hij is dus een Achterhoeker. Hij heeft destijds een opleiding gevolgd aan de tropische landbouwschool in Deventer. Ruim 46 jaar was hij werkzaam. Daar zaten 35 jaar aan de Technische school in Almelo bij. Hij gaf de vakken werktuigbouw, metaal en tekenen. Naast en na zijn werk heeft Tonnie veel vrijwilligerswerk gedaan. Hij herstelde bijvoorbeeld de klokkentoren van Sint Joseph kerk. Hij zat acht jaar in het Kerkbestuur en was ruim 28 jaar actief bij voetbalvereniging PH. Toen in 2002 de Golfclub werd opgericht was hij bestuurslid. Hij is nog steeds lid van de club en hij is wekelijks op de baan te vinden.

Een nieuwe penningmeester is inmiddels gevonden in de persoon van Arend Middelkamp. Iedereen is super blij dat hij zich hiervoor wil inzetten. Truus Platenkamp verzorgt inmiddels de notulen en pakt nu ook de opmaak op. Een nieuwe coördinator wordt dus nog gezocht. Het SeniorenJournaal heeft haar bestaansrecht inmiddels heel goed bewezen, het is een voorbeeld van een goede verbinding tussen alle leden van de drie ouderenbonden en het kan met een vernieuwde redactie vol vertrouwen door.