Algemeen

Dankzij Rabo Coöperatiefonds:

Stedelijk Museum Almelo verduurzaamt verlichting op nieuwe locatie

ALMELO -  Het Stedelijk Museum Almelo gaat in 2025 verhuizen naar het Hofkeshuis, een laat achttiende eeuws pand met een moderne aanbouw in het centrum van de stad. Mede door een bijdrage van het Rabo Coöperatiefonds Noord en West Twente kan het Stedelijk Museum Almelo de verlichting op de nieuwe locatie verduurzamen.

Voordat het Stedelijk Museum in het Hofkeshuis kan trekken, moet het pand ingericht worden als museum. Niet alleen het klimaat en de temperatuur moeten volgens museale eisen gereguleerd worden, ook de verlichting is een belangrijk punt. Ledverlichting is belangrijk voor het verduurzamen van de presentatie van de collectie en de energietransitie. “Naast reductie van het energieverbruik is ledverlichting essentieel voor het behoud van de collectie. Veel objecten zijn kwetsbaar en kunnen niet tegen hitte en te veel licht.

In een museum is het de kunst om objecten in goede staat te houden”, aldus museumdirecteur Sigrid Ivo. Rabobank staat midden in de samenleving en wil met donaties uit het Rabo Coöperatiefonds aan de ontwikkeling van die samenleving bijdragen. Zij wil de vitaliteit van lokale gemeenschappen stimuleren en steunt diverse maatschappelijke initiatieven vooral met betrekking tot duurzaamheid en energietransitie.

Het Stedelijk Museum Almelo is zeer verheugd dat de commissie van het Rabo Coöperatiefonds Noord en West Twente het museum een éénmalig bedrag van € 10.000 toekent voor de verlichting op de nieuwe locatie. Daarmee kan het museum de verlichting verduurzamen, een mooie bijdrage leveren aan de energietransitie en zorgen voor beter behoud van zijn collectie.

Tijdens een feestelijke uitreiking op kantoor van Rabobank te Almelo hebben Sigrid Ivo, directeur van het Stedelijk Museum, en Theo van Rijmenam, lid van de werkgroep culturele fondsen van het museum, de cheque in handen gekregen van Jochem Essink, directeur Coöperatieve Rabobank Noord en West Twente.

Tip voor de meivakantie

Tot en met 8 september kunnen bezoekers nog op de oude locatie van het Stedelijk Museum Almelo genieten van de unieke en grootste Barbiecollectie ter wereld in de tentoonstelling Barbie 65 year, Always a Doll Moment.

Stedelijk Museum Almelo
Prinsenstraat 13
7607 JC Almelo
www.stedelijkmuseumalmelo.nl
Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag van 11.00 tot 17.00 uur