Algemeen

Reutum heeft dringend behoefte aan een masterplan woningbouw

REUTUM - Terwijl er in elke kern gebouwd wordt, wacht Reutum op een nieuwbouwplan. Dit was aanleiding voor een drukbezochte jaarvergadering op 20 november. Inwoners konden hun zorgen delen met wethouder Ursula Bekhuis en buurtman Bert Oelen. De noodzaak voor woningbouw is al jaren hoog. Reden voor de werkgroep Wonen van Mijn Dorp 2030 om het heft in handen te nemen. Na jaren inspanning zal een klein woonerf bij de rotonde gerealiseerd worden van acht rij- en hoekwoningen. De verwachte kaveluitgifte zal in het voorjaar van 2024 zijn. Ineke Luijerink, medewerkster grondzaken van Noaberkracht, gaf toelichting over de inschrijflijst. Deze acht woningen zijn een begin, maar voor de leefbaarheid van Reutum is een masterplan echt nodig. 

Foto Jan Bunte

Een ander agendapunt was de Reutummerweg. Dagelijks fietsen, met name vele scholieren, van en naar Tubbergen. Reutum was het unaniem eens als het gaat om de zeer onveilige en onoverzichtelijke verkeerssituatie. Reden voor de dorpsraad om zich hier opnieuw voor in te zetten. 

Ook maakt de dorpsraad zich hard voor een busverbinding. Een gemis voor vele Reutumse studenten en senioren. Voor 2025 heeft het de aandacht bij de gemeente Tubbergen.

Positief nieuws is de aankoop van het kerkgebouw. Inwoners werden uitgenodigd om na het stemmen woensdag een kijkje te nemen in de kerk om de plannen te bewonderen. Voor hun jarenlange inzet voor Reutum en Haarle werden oud-bestuursleden Sharon Kuipers, Marlies Kleefman, Arjan Leus en Gerard Groothuis bedankt. De dorpsraad bedankt alle aanwezigen voor hun betrokkenheid. De grote opkomst werd ontzettend gewaardeerd.