Algemeen

Paaskaars voor Maria Wolbert

DE LUTTE - Traditiegetrouw werd tijdens het paasweekend de paaskaars van 2023 van de St. Plechelmuskerk in De Lutte overhandigd aan een vrijwilliger die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor deze kerk en geloofsgemeenschap. Dit jaar was de uitreiking voor de 30ste keer en ging de kaars naar Maria Wolbert. Door omstandigheden werden haar de kaars en een bos bloemen niet in de kerk, maar paaszaterdag thuis overhandigd door pastoraal werker Ingrid Schraven en Ellen Visschedijk namens de locatieraad.

Afgelopen december heeft de locatieraad o.l.v. Maria Wolbert afscheid genomen. Maria nam in 2012 het voorzitterschap op zich. Samen met de kerkhofploeg heeft ze de herinrichting van het kerkhof opgepakt. Er werd een urnenmuur gebouwd en de calvarieberg werd, na een grote restauratiebeurt, verplaatst naar de zijkant van het kerkhof. Vervolgens kreeg de aula een opknapbeurt. Naast veel materiële zaken bekommerde Maria zich ook over de bezetting van de diverse werkgroepen. Ze was een verbinder en ambassadeur voor de grote groep vrijwilligers. In 2019 mocht ze voor ‘haar’ vrijwilligers van CV De Bosdûvelkes de ‘Orde van Verdienste’ in ontvangst nemen. Na twee zware coronajaren vertegenwoordigde Maria de parochie in de werkgroep voor de herinrichting van het centrum van De Lutte. De voortuin van het parochiecentrum is hierin betrokken en de waterhuishouding van het kerkebos. Maria Wolbert heeft twaalf intensieve jaren achter de rug waarvoor de geloofsgemeenschap van De Lutte haar bijzonder erkentelijk is.