Algemeen

Dag van de Mantelzorg

OLDENZAAL - In Oldenzaal wordt op woensdag 12 juni de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Alle mantelzorgers die ingeschreven staan bij Impuls, worden dan getrakteerd op een gezellig etentje en muziek. 

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden. Ze zorgen belangeloos voor bijvoorbeeld een familielid, vriend of buur. Daarom worden op woensdag 12 juni mantelzorgers in Oldenzaal in het zonnetje gezet. Het is bedoeld als extra waardering en om te laten weten dat zij er niet alleen voor staan. Het thema is dan ook ‘Oog voor elkaar’.

Oldenzalers die de zorg dragen voor een naaste maar nog niet ingeschreven staan bij Impuls, kunnen contact opnemen. Naast een uitnodiging voor de Dag van de Mantelzorg ontvangt men dan voortaan ook informatie over activiteiten voor mantelzorgers en uitnodigingen voor interessante bijeenkomsten.

Kijk op www.impuls-oldenzaal.nl voor meer informatie, mail naar mantelzorg@impuls-oldenzaal.nl of bel de mantelzorgconsulenten van Impuls via tel. 0541-571414.

Uw reactie