Zakelijk

Waterschap Vechtstromen en gemeente Losser tekenen overeenkomst

Start werkzaamheden aan historische Dorpsbleek Losser

LOSSER - De Dorpsbleek werd vroeger gebruikt voor het bleken van was. Tegenwoordig is het een Rijksmonument. In de zomer valt de Dorpsbleek (bijna) droog. Het bouwteam Renovatie Dorpsbleek start nu met de werkzaamheden om dit probleem aan te pakken. Daarbij speelt ook een deel van het gezuiverde water van de zuivering in Losser een belangrijke rol. Gemeente Losser, aannemer NTP, waterschap Vechtstromen en Odin landschapsontwerpers vormen samen het bouwteam. Begin november 2024 zijn de werkzaamheden aan de Dorpsbleek klaar.

Wethouder Jan Engels: “Dit project is onderdeel van de Erfgoeddeal Beken & Bleken van Losser. Binnen het project wordt een deel van het gezuiverde water uit de zuivering van Losser, via Wonen aan het Dinkeldal, Gildehauserweg, Tuinstraat onder Erve Kraesgenberg door, naar het zwembad gepompt. Daar halen we, via warmtewisselaars, de restwarmte uit dit water voor de verwarming van het zwembad. Dat noemt men ook wel aquathermie. Door deze samenwerking tussen waterschap Vechtstromen en de gemeente Losser wordt er wel 100.000 m3 gas per jaar bespaard bij het zwembad. Nadat de restwarmte eruit gehaald is, stroomt het gezuiverde water van de zuivering via de historische Dorpsbleek naar de Dinkel. Zo zorgen we ervoor dat de Dorpsbleek ook in droge periodes van water wordt voorzien. Een uniek project, waarin klimaatadaptatie, duurzaamheid en historisch erfgoed samen komen!”

De oude houten damwand aan de waterkant wordt bij de werkzaamheden verwijderd en de Dorpsbleek krijgt weer natuurlijke oevers met biodiverse waterplanten. De spoelbruggen (bleekvlonders) worden ook vervangen. Ook komt er een mooie instroomvoorziening voor het water dat de Dorpsbleek instroomt. Daarnaast krijgt de Dorpsbleek een opvangfunctie voor schoon hemelwater, uit andere delen van het dorp, bij piekbuien.Ellen Hemmers, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen, ondertekende samen met wethouder Engels de samenwerkingsovereenkomst.

“Met deze overeenkomst spreken we af dat een deel van het gezuiverde water van de rioolwaterzuivering straks gebruikt mag worden voor aquathermie en het op peil houden van het water in de Dorpsbleek. Een mooie samenwerking tussen de gemeente Losser en waterschap Vechtstromen om optimaal gebruik te maken van het gezuiverde water”, aldus Ellen Hemmers.