Zakelijk

Gemeente Enschede en Losser slaan nieuwe weg in naar duurzaamheid: uniek partnerschap in asfaltonderhoud

LOSSER - Ontwikkelen en innoveren voor een duurzame leefomgeving. Dat zijn de ambities die centraal staan bij de samenwerking tussen de gemeente Enschede, gemeente Losser en Roelofs en NTP. Voor het asfaltonderhoud in de twee gemeenten is gekozen voor een bouwteam met een duur van maximaal acht jaar. De partijen hebben de overeenkomst ondertekend om de komende jaren intensief met elkaar en met de markt samen te werken voor duurzaam wegbeheer. Een primeur om de uitvraag te richten op ambitie, niet alleen voor de twee gemeentes, Roelofs en NTP maar ook in Nederland. Een ding is zeker, de wereld van asfaltonderhoud is over acht jaar erg veranderd als het aan dit partnerschap ligt.

Op de foto van links naar rechts: Peter Gelink (Roelofs), Peter Dijkstra (gemeente Enschede), John Snippert (NTP) en Robert Middelhuis (gemeente Losser).
Op de foto van links naar rechts: Peter Gelink (Roelofs), Peter Dijkstra (gemeente Enschede), John Snippert (NTP) en Robert Middelhuis (gemeente Losser).

Door de programmatische aanpak ontstaat ruimte om te ontwikkelen en te innoveren. Hierdoor wordt gezorgd dat nieuwe activiteiten mogelijk worden. Onder deze programmatische aanpak liggen de landelijke klimaatdoelen 2030 en 2050. Naast de klimaatdoelen staan biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptatie centraal. ”Deze doelstellingen vragen een nieuwe aanpak. Daar gaan de inwoners van Enschede en Losser van profiteren. Onze wegen worden niet alleen veiliger en beter bereikbaar, maar zijn straks ook circulair, klimaatneutraal en klimaatadaptief”, aldus Martijn Wiefferink,        Projectleider gemeente Enschede.

(Door)ontwikkeling van producten
Innovatieve methodes uit de markt worden in het bouwteam onderzocht, geïntegreerd en verder ontwikkeld. Hierbij worden ook studenten betrokken om nieuwe ideeën en inzichten te bieden. Er wordt ingezet op het gebruik en de (door)ontwikkeling van duurzame materialen. In dit programma wordt dit de komende acht jaar verder uitgewerkt. Pim Mulder, bedrijfsleider bij NTP vertelt: ”We zijn trots om deel uit te maken van deze unieke samenwerking. Door onze krachten te bundelen kunnen we nieuwe ontwikkelingen verder brengen en samen met de markt op zoek naar nieuwe methoden en producten om toe te passen bij het onderhoud van asfaltwegen. Dit kan kennis zijn van bekende en nog onbekende samenwerkingspartners. Alleen samen komen we verder!”

Datagedreven Asset Management in de gemeentes
De samenwerkingspartners zetten in op gebruik van data. Door Realtime Datagedreven Asset Management Systemen verder te ontwikkelen wordt (preventief) onderhoud efficiënter uitgevoerd en kan nog beter worden omgegaan met beschikbare grondstoffen. Dit systeem, dat in samenwerking met onder andere de Universiteit Twente wordt ontwikkeld, zal bestaande data koppelen aan nieuwe vormen van data zoals uit auto’s. Deze grote hoeveelheden data worden door AI geïnterpreteerd en vertaald zodat betere onderhoudsstrategieën ontwikkeld kunnen worden. Zo wordt sneller inzichtelijk wat de staat van de weg is en worden direct onderhoudsmaatregelen bepaald.

Samen komen we verder
Op landelijke, regionale en lokale schaal gaat het partnerschap kennis ophalen en delen om aan de slag te gaan met ontwikkeling en innovatie. Mark Slooijer, projectleider bij de gemeente Losser vertelt over de samenwerking: "Deze samenwerking is een belangrijke stap richting een duurzame toekomst. Samen met Roelofs en NTP en landelijke, regionale en lokale stakeholders verbeteren we niet alleen de kwaliteit van onze wegen, maar dragen we ook bij aan een duurzamer Enschede en Losser." Peter Gelink, Rayonmanager bij Roelofs: “Dit partnerschap is een prachtig voorbeeld van het denken in de lange termijn. Onze ambitie is om in 2030 klimaatneutraal te zijn en dit lukt alleen door actief ervaring op te doen, samen te werken aan innovaties en kennis in de keten met elkaar te delen.”

In augustus gaan de eerste werkzaamheden van start, waarbij er onderhoud aan verschillende wegen wordt uitgevoerd.