Uitgaan & Cultuur

Synodale proces in RKK
Lezing mevrouw prof. dr. Myriam Wijlens

LOSSER / ENSCHEDE - Mevrouw prof. dr Myriam Wijlens, afkomstig uit Losser, zal op woensdagmiddag 8 november in de St. Jankerk in Enschede een lezing houden. Over het synodale proces dat de afgelopen jaren in de katholieke kerk alle leden heeft betrokken bij de zending en de organisatie van de kerk.

Vooralsnog was dat vooral een zaak van de geestelijkheid met name van de bisschoppen. Maar paus Franciscus wil dat iedereen kan meepraten. Men is immers allemaal gedoopt en gevormd. En rijk aan eigen geloofs- en levenservaring. Een luisterende kerk is waar het de paus om te doen is. Dat alle leden openstaan voor de geest en voor wat je elkaar te zeggen hebt. Myriam Wijlens is professor in het kerkrecht aan de universiteit in Erfurt, Duitsland. Internationaal werkt ze ook aan allerlei maatregelen tegen misbruik in de kerk. Ze is één van de hoogstgeplaatste vrouwen in het Vaticaan. En door de paus gevraagd op het internationale secretariaat voor het synodale proces in Rome werkzaam te zijn.

Waar en waarover

De lezing is op woensdagmiddag 8 november in de St. Jankerk in Enschede aan de Haaksbergerstraat 251. Het gaat over het synodale proces en over wat dat vanuit alle landen inmiddels heeft opgeleverd. Daarnaast over haar werk op het secretariaat, over de bisschoppensynode die in oktober heeft plaatsgehad en over hoe het synodale proces voortaan het kerkelijk leven bepaalt.

Programma

De middag begint om 13.45 uur met de inloop en om 14.00 uur is de lezing. Er is een pauze met koffie of thee en tijd voor reactie op vragen en opmerkingen. De afsluiting is rond 16.00 uur en de zaal sluit rond 16.30 uur.Iedereen is welkom. Uit alle Twentse parochies en daarbuiten en uit alle andere kerkgenootschappen. Opgave is niet nodig.

De lezing is ook via livestream te volgen:

www.youtube.com/live/sWlK_Saza08?si=VlWFg30jZht_B8Ib

Wie nadere info wenst kan dat via e-mail kenbaar maken: secretariaat@katholiekenschede.nl