Uitgaan & Cultuur

Sint Maarten 2023
Delen maakt je blij

LOSSER - Losser herdenkt Sint Maarten op 11 november, want er is veel wat aan Sint Maarten doet denken. De Martinusschool heeft haar schoolnaamdag, ze hebben een St. Maartenstraat, ze vieren carnaval met de Martinikerlkes en wichter, er staat een Martinustoren in het dorp, de schuttersvereniging heet Sinte Marten en in de katholieke kerk zijn twee glas-in-loodramen met een afbeelding uit het leven van Sint Maarten. 

Vroeger vierden ze op deze dag het begin van de licht- en winterfeesten. Men kon nog even goed eten en drinken, daarna begon de vaak strenge winter en moesten ze zuinig zijn met brandstof en voedsel. Om het voor deze mensen wat gemakkelijker te maken mochten de arme mensen vroeger op 11 november, maar ook met Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen, langs de deuren gaan. Ze zongen dan een liedje waarvoor ze geld, voedsel of brandstof kregen. Zo zorgden de mensen voor elkaar.

Dat men goed moeten zorgen voor elkaar is ook nu nog heel belangrijk. Het thema van 2023 is daarom: ‘Delen maakt je blij’. Sint Maarten deelde zijn mantel. Met wie deel jij en wat maakt je blij? 

Met de directie van alle scholen in Losser is wederom overeengekomen dat Sint Maarten op 10 november een bezoek brengt aan groep vier. Het verhaal wordt verteld en natuurlijk geeft St. Maarten snoep aan elk kind op school. Voor de andere groepen wordt een lesbrief aangeboden met een filmpje en verwerkingsopdrachten.

Via de scholen is een kleurplaat beschikbaar getekend door Annette Theussing. Ook zijn er kleurplaten in de bibliotheek te verkrijgen. Er is een leuke prijs te winnen. St. Maarten neemt de resultaten in ontvangst op school en later volgt de prijsuitreiking. Inleveren t/m 12 november in de brievenbus bij de H.M. Geboortekerk, Gronausestraat 4, in Losser, mag ook.

Een en ander is mogelijk gemaakt door giften, kortingen en inzet van velen o.a. De Martinikerlkes, Ondernemers Losser, Jumbo André de Jong, Basisscholen in Losser, Ferdi de Boer, Stichting Beheer Bernardus, PKN Losser en Geloofsgemeenschap Katholiek Losser.