Uitgaan & Cultuur

Samen 175 jaar muzikant bij de st. Jozef te Reutum

REUTUM - Al 175 jaar samen maken een 3-tal muzikanten deel uit van muziekvereniging St. Jozef uit Reutum. Nestor van de vereniging is met afstand Johan Ikink, 84 jaar jong en al 75 jaar muzikant spelend op zijn grote bas, een unicum. Daarbij komt vervolgens Richard Lammerink, 62 jaar jong en al 50 jaar muzikant en spelend op de bariton. Tot slot ook nog Truus Kuipers – Eerdman, 60 jaar jong en al 50 jaar drummend op de kleine trom deel uitmakend van de drumband St. Jozef. Onlangs, met de jaarlijkse feestavond werden de 3 muzikanten gehuldigd en toegesproken door onze voorzitter Stefan Groothuis. In het kort gaf Stefan weer wat de muzikanten voor de muziekvereniging betekenen. Allen kregen ze een oorkonde met bijhorende speld uitgereikt en een mooie bos bloemen.

Johan Ikink 75 jaar muzikant

Nestor van de muziekvereniging is met afstand Johan Ikink (Hostie Johan) die al 75 jaar musiceert. De oudste foto die de St. Jozef bezit, daarop is Johan als kleine jongen van 8 jaar bespeler van de kleine trom samen met Frans Groothuis gemaakt net na WO2 in 1947. Samen met 12 muzikanten met witte pet naast de oude waterstaatskerk. Johan vertelt dat hij drumles kreeg van bakker Everhard Mensink in het St. Jozefgebouw.

Ook moest er geoefend worden met marcheren. De 2 drumleerlingen en 2 trompetleerlingen moesten dan vanaf St. Jozefgebouw tot aan Bakkerij Mensink over de Kerkstraat heen en terugmarcheren en spelen. Een paar weken achter elkaar tot men dit onder de knie had. De vader van Johan bespeelde toendertijd de grote Bas en vond dat de harmonie i.p.v. 1 trom beter met 2 kleine trommen kon spelen. Vandaar dat Johan met zijn vader mee mocht naar de repetitie, moest kijken naar Frans Groothuis die de kleine trom bespeelde en van hem de eerste beginselen overnam. Vervolgens nam Everhard Mensink beide drummers tot zich om een paar marsen te kunnen spelen. Dit waren vooral kerkelijke nummers die o.a. bij processie worden gespeeld.

Na de lagere school ging Johan een blaasinstrument bespelen nl. de Althoorn. Hij krijgt nu les van Harrie Groothuis in het st. Jozefgebouw samen met Gerard en Johan Hesselink (van de Kreste) en ook buurjongens. In 1955 gaan de 3 jongeren voor de 1ste keer mee naar Kevelaer voor de processie intocht. Iedere 5 jaren daarna was de muziekvereniging dan present voor de intocht. Moeilijk werd het met de vereniging eind vijftiger jaren begin zestig. O.a. door de muzikanten die een gebit kregen was blazen op een instrument bijna niet mogelijk. Johan heeft het allemaal meegemaakt en was dan ook in 1963 blij dat de muziekvereniging een doorstart ging maken. Er kwamen nieuwe jongeren die les namen, er kwamen 2 jonge dirigenten, Gerard Riesmeijer voor de harmonie en Henk Hesselink voor de nieuwe drumband. Een nieuw bestuur waarbij Harrie Mensink (kassier) de voorzittershamer overnam van Harrie Groothuis. Er kwamen instrumenten bij, de vereniging groeide en nam deel aan vele Festivals en taptoes.

Johan heeft een aantal jaren het secretariaat behartigd waarbij buurman Kotkaamp (Gerard Leferink) de penningmeester was. Wekelijks kwamen we bij elkaar om e.e.a. door te nemen. Ook kwam het 1ste uniform in 1969 en werd de witte pet opgeborgen.

Johan bespeelt nog steeds de grote Bas in het orkest. Ook maakt hij deel uit van het koperensemble, een

6-tal muzikanten, die ieder jaar weer in juni de processie in Nordhorn muzikaal omlijst. Ook de 4 mei dodenherdenking en in november bij Allerzielen zijn ze steeds present. En dan nog zijn grote liefhebberij, de boerenkapel de Pin ‘n waaraan hij mooie herinneringen bewaart.  De verschillende optredens naar o.a. Apeldoorn en Raalte, de plaatopname bij de gebr. Ekkelboom te Enschede, en natuurlijk de gala-avonden met Carnaval te Reutum. Ook de optocht in Oldenzaal was een waar spektakel.

Ook in het gezin van Johan was muziek maken een belangrijk onderdeel. De 4 kinderen hebben allen een muziekopleiding bij St. Jozef gehad.   Martin bespeelde de schuiftrombone jarenlang, veel te vroeg overleden, een donkeren periode voor Johan en Rikie. Karin maakte met de dwarsfluit deel uit van de harmonie, Odille bespeelde de trompet en Patrick begon als drummer, en hoe kan het anders, nadien de grote sousafoon bas bij dweilorkest Moal wat Aans.  Daarmee komen 3 generaties met bassisten van Hostie bij elkaar. Al met al veel waardering voor Johan Ikink, muzikant in hart en nieren.

Richard Lammerink 50 jaar muzikant

Ook een vaste waarde bij de st. Jozef harmonie is Richard Lammerink. Al 50 jaar muzikant waarbij hij de bariton bespeelt. Vader Jan speelde in het verleden ook al de bariton in de harmonie St. Jozef, broer Jan speelt op de klarinet, het zit dus al in de genen. In de 6de klas lagere school kreeg Richard les op de ventieltrombone van Gerard Riesmeijer. De noten staan geschreven in de F sleutel ofwel bas sleutel. Dat is ook de reden dat hij nu nog steeds op de bariton alle partijen in de F sleutel Bassleutel leest. De lessen werden gehouden in het voorcafé van Mensink en wel in een zijdelinks klein kamertje van Olberts Marie.

Na het behalen van het A diploma maakte Richard vanaf 15 jaar deel uit van de harmonie en kwam te zitten naast Oom Bets Lansink ook spelend op de ventieltrombone. Vanaf 1979 bespeelt hij genoemde Bariton. Inmiddels op een goudkleurige bariton posaune.

Ook de gloriedagen van de muziekvereniging heeft Richard meegemaakt. Met promoties vanaf derde afdeling naar de afdeling uitmuntendheid tijdens concoursoptredens. Ook maakt hij deel uit van het genoemde koperensemble en gaat jaarlijks mee naar Nordhorn. 4 mei herdenking en Allerzielen. De laatste jaren van het bestaan van de boerenkapel de Pin ‘n was vooral met carnaval Gala’s een mooie belevenis.

Truus Kuipers – Eerdman 50 jaar muzikant

Nog maar 10 jaren jong, wonende naast Dreijers Schilder, Hendrik Deterink, opgegroeid in een groot gezin met 10 broers en zussen. En dan komt buurman Hendrik in de keuken met de vraag dat er toch minstens 1 kind zou moeten zijn die bij de drumband de kleine trom zou kunnen bespelen. Er was een kleine trom vrij.

Truus vond dat wel interessant en gaf aan dit te willen gaan leren. Maar Pa Eerdman gaf gelijktijdig mee, als je eraan begint kun je niet zomaar weer stoppen. En dus is Truus nu alweer 50 jaar bij de drumband.

Ze kreeg haar drumlessen van Henk Hesselink in het st. Janneke gebouw de kleuterschool samen met Agnes Mensink van de Bakker. Vervolgens al vrij snel deel uitmakend van de drumband die vervolgens onder leiding kwam van Henk Vos. Een tijdlang ook als lyrakorps om vervolgens o.l.v. Ben Kroep en vanaf 1993 o.l.v. Marcel van Nieuwland weer als drumband te fungeren. Ook broer Jan en schoonzus Annette maken deel uit van de drumband. Broer Henk was in het verleden ook bij de drumband.

Truus heeft als bestuurslid ook een aantal jaren actief meegesproken om vervolgens als jeugdcommissielid vooral de jeugd te begeleiden. En met hemelvaart s ’morgens voor de koffie en broodjes te zorgen.

De jeugd

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst wordt veel gezegd. Op dit moment hebben de muziekverenigingen in heel het land toch wel problemen met de aansluiting van jongeren. Alhoewel bij st. Jozef op de lagere school veel leerlingen via Music4All 1.0 en 2.0 o.l.v. Robert Brookhuis een muzikale opleiding krijgen is er geen doorstroming naar het orkest en drumband. Net als in de zestigerjaren, is dit een periode dat individuele invulling de voorrang krijgt en men minder tijd heeft om jarenlang studie te volgen om een instrument te kunnen bespelen. De toekomst zal het uitwijzen.

Op dit moment bestaat het orkest uit 20 muzikanten en 10-tal muzikanten bij de drumband.