Uitgaan & Cultuur

Pancratiusdag

TUBBERGEN - Zondag 3 september vierde de H. Pancratiusparochie Tubbergen Pancratiusdag. De jaarlijkse viering is tevens de start van het nieuwe werkjaar. De titel van de viering was: ‘Waar gaan we voor?’

Viering en organisatie was voorbereid door de pancratiuscommissie. In de viering gingen pastoor H. Hermens en pastoraal werker C. Saris voor. Een gelegenheidskoor zong de liederen onder leiding van Petra Kramer.

Dit jaar was ook de jeugd vertegenwoordigd. De kinderen van de peuter- en kleuterkerk hadden een puzzeltocht richting Herinckhave en de kinderen van Rock Solid hadden een wandeltocht met opdrachten naar Fleringen.

Vrijwilligers uit Fleringen hebben ervoor gezorgd dat de stoelen netjes werden geplaatst. Tafels voor de koffie en cake werden gebracht door scouting Vasse. De techniek werd ook deze morgen verzorgd door Marcel Pol.

De predicatie werd verzorgd door pastoor H. Hermens.

De voorbeden werden gelezen door de afgevaardigden van alle geloofsgemeenschappen uit de parochie.

De organisatie kan terugkijken op een goed verzorgde viering en hopelijk op inspiratie tot verbinding in het komende werkjaar.

Uw reactie