Uitgaan & Cultuur

Ontmoet oer-Nederlandse zeldzame dieren op de nationale ‘Levend Erfgoed dagen’

OLDENZAAL - Meer dan 40 houders van Nederlandse huisdierrassen zetten in het weekend van 8 tot en met 10 september hun deuren open. Ook NMECO de Höfte in Oldenzaal doet mee op zondag 10 september. Een unieke dag om kennis te maken met de zeldzame landbouwhuisdieren. 

Waarom deze Levend Erfgoed dagen?

De meeste mensen hebben wel eens gehoord van de Barnevelder kip, de Lakenvelder koe of het heideschaap. Maar wie weet er iets over de Uilenbaard of het Kwakertje? Toch zijn het allemaal vertegenwoordigers van de in totaal ruim 80 oorspronkelijke rassen die Nederland rijk is. Ze zijn het vee waarmee men in Nederland eeuwenlang samen leefden en die het landschap vormden. Tegenwoordig zijn ze zeldzaam. Maar verassend genoeg zijn deze dieren juist nu heel relevant.

De zeldzame Levend Erfgoed rassen herbergen namelijk een schat aan genetische variatie. De grote uitdagingen die op ons af komen, zoals milieukwesties, klimaatverandering, behoud van biodiversiteit en dierenwelzijn vragen om een andere manier van landbouw. Er wordt door een groeiende groep natuurbewuste boeren aandacht besteed aan natuur inclusieve kringlooplandbouw en extensivering van de veeteelt. De eigenschappen van de oorspronkelijke rassen blijken daarbij heel waardevol. Zo zijn de zogenaamde dubbeldoelkoeien als het Brandrode rund en de MRIJ koe, zowel voor vlees als melkproductie inzetbaar. De rassen hebben kenmerken die ze weerbaarder maken. Ze kunnen buiten in de wei of in natuurgebieden ook in schaarsere perioden goed uit de voeten. Genoeg reden dus om deze bijzondere dieren in het zonnetje te zetten. Zij zijn... ons Levend Erfgoed!

Programma

NMECO de Höfte opent op zondag 10 september haar deuren van 11.00 tot 16.00 uur aan de Operalaan 152 in Oldenzaal.

Je kunt de zeldzame rassen bewonderen, waaronder het mergellandschaap, het brandrode rund en het bonte bentheimer varken, en vragen stellen aan de medewerkers. Voor kinderen is er een speciale zoekkaart om de rassen te vinden. Verder is er een programma met ambachten, waaronder wolvilten en midwinterhoorn maken. Voor de innerlijke mens is er koffie, fruitsap, ijs en Twentse krentenwegge. Voor informatie zie www.dehofte.nl

Levend Erfgoed op de Kaart

Ga naar www.levenderfgoeddagen.nl om nog meer deelnemende locaties te vinden. De Levend Erfgoed dagen zijn een initiatief van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen SZH. Voor meer informatie zie www.szh.nl

Open monumentendag

De open monumentendagen zijn dit jaar in hetzelfde weekend op zaterdag en zondag. Dit jaar met het thema Levend Erfgoed. Naast de dieren (het letterlijk levend erfgoed) zet de Stichting Open Monumentendag zich in voor culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen van huis uit hebben meegekregen. Kijk op www.openmonumentendag.nl voor meer info en locaties om een mooi dagprogramma te maken in eigen regio en vier en beleef het Levend Erfgoed in de breedste zin!