Uitgaan & Cultuur

Midwinterhoornblazers Saasveld brengen voor de achtenzestigste keer kerstgroet
aan diverse zorginstellingen in Enschede

SAASVELD - Bewoners van diverse verpleeg- en verzorgingstehuizen in Enschede werden op Kerstavond blij verrast door de melodieuze tonen van de midwinterhoorn. Dit jaar kwamen de Midwinterhoornblazers Saasveld voor de achtenzestigste keer naar Enschede voor deze traditionele kerstgroet. De organisatie van de happening is in handen van de Enschedeër Spöllers en Daansers ’de Krekkel’.

Begin jaren vijftig wist de heer Gerard Hesselink (Holtkamp jr.) uit Saasveld contacten te leggen met de volksdansgroep De Krekkel uit Enschede (vooral via de persoon van de heer Traanman). Deze groep was in 1952 opgericht en Hesselink wist deze mensen naar Saasveld te halen voor optredens. Daarmee was de basis gelegd voor de innige samenwerking om op Kerstavond een bezoek aan Enschede te organiseren, waarbij destijds de beide ziekenhuizen, bejaardenhuizen en het Leger des Heils werden bezocht om met de melodie van de  midwinterhoorn een kerstgroet te brengen. Sindsdien vindt  onafgebroken elk jaar deze activiteit plaats. Op Kerstavond van dit jaar troffen de blazers en begeleiders van De Krekkel elkaar op hun kantoor aan de Broekheurne-ring. Vanuit Saasveld waren in totaal drieëntwintig  blazers (elf senioren en twaalf junioren) afgereisd. In Enschede werden ze over vijf groepen verdeeld en samen met een begeleider van De Krekkel bezochten ze meerdere zorginstellingen. Bewoners van de instellingen waren vaak al op de hoogte van de komst en lieten buiten, vanuit hun woning of vanuit de centrale ontmoetingsruimte duidelijk hun waardering blijken voor dit mooie gebaar. Met name het blazen van de jeugdige deelnemers wekte bij de aanwezigen veel enthousiasme op. Vooral vanwege deze dankbaarheid genieten ook de blazers van dit bezoek en is dit de drijfveer voor velen om juist aan deze activiteit deel te nemen. Waar normaal gesproken de voormannen mensen moeten vragen voor deelname is hier juist het omgekeerde het geval en melden blazers zich om mee te kunnen naar Enschede. Kortom, als het aan de Saasveldse blazers ligt zal deze traditie nog jaren blijven bestaan.

Ine Flinkers