Uitgaan & Cultuur

Historische Kring eert schepper Don Quichote in De Schouw

ALMELO - Peter van der Molen is gepensioneerd journalist en heeft zich steedvoor historie geïnteresseerd. Zo publiceert hij al 35 jaar over de historie van molens, maar houdt hij zich ook met lokale en regionale geschiedenis bezig. Van zijn hand is onder meer verschenen de streekroman ‘Marieke van de watermol’ waarin de vele Twentse tradities verwerkt zijn en het boek ‘Leer mij Oud – Almelo kennen’ waarin 60 hoogbejaarde Almeloërs een beeld schetsen van Almelo in de eerste helft van de vorige eeuw. Vorig jaar werden in een plaatselijk blad 50 verhalen van zijn hand gepubliceerd over ‘Verleden en Heden van Almelo’.

Bij zijn pensionering maakten collega’s -naar aanleiding van zijn verzet tegen al dan niet voorkomende ongerechtigheden- de vergelijking met Don Quichote en dat vormde voor Van der Molen aanleiding zich te verdiepen in deze wereldberoemde romanfiguur, maar meer nog in diens geestelijke vader Miquel de Cervantes Saavedra.  Dat heeft ertoe geleid dat hij enkele reizen heeft gemaakt waarbij hij daar waar mogelijk de handel en wandel van Cervantes van diens wieg tot graf heeft gevolgd. Dat leverde zeer memorabele uitkomsten op, die zijn neergelegd in het het boek ‘De schepper van Don Quichote’ uitgebracht bij uitgeverij Aspekt.

In zijn lezing voor de Historische Kring Stad en Ambt Almelo neemt Van der Molen zijn toehoorders mee op die ontdekkingsreis, waarbij veel illustraties het verhaal aanschouwelijk maken.

De lezing is op woensdag 8 november om 20.00 uur bij De Schouw, Kerkplein (gratis parkeren aan Het Kolkje). De toegang is gratis voor donateurs en bedraagt € 5,00 voor andere belangstellenden.

Meer info is te vinden op historischekringalmelo.nl.