Uitgaan & Cultuur

Openingsfeest voor en door het dorp op 22 juni

Centrumplein in De Lutte vernieuwd en klaar voor de toekomst

DE LUTTE - Dat er in het centrum van De Lutte het afgelopen jaar veel veranderd is, kan niemand ontgaan zijn. Het centrumplein in het dorp is opnieuw ingericht door het bouwteam Bouwen aan De Lutte. De terrassen, de kerktuin en het plein vormen nu nog meer een geheel. Ook is er bijvoorbeeld meer ruimte voor groen, is het grasveld voor de Elfterborgh nu onderdeel van het plein en zorgt de nieuwe inrichting van de rijbaan voor een dorpser karakter. Op zaterdag 22 juni vindt de feestelijke opening van het Dorpshart plaats.

Projectwethouder Jan Engels: “Er is het afgelopen jaar veel gebeurd in De Lutte. Samen met ondernemers, inwoners en allerlei partijen heeft het bouwteam Bouwen aan de Lutte hard gewerkt aan deze vernieuwde inrichting. En met resultaat! Het centrumplein van het dorp ligt er prachtig bij. Een aantrekkelijk, groen en toekomstbestendig plein. Dat de horeca ook direct de terrassen opgeknapt heeft en stichting Dorpsbelangen De Lutte werkt aan onderdelen van het project Gastvrij De Lutte is helemaal mooi. Zo maken we samen De Lutte klaar voor de toekomst!”

Door de nieuwe inrichting is het centrum van De Lutte nu veiliger en aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers. Vrachtwagens en ander groot verkeer kunnen de opgeknapte Postweg gebruiken om aan de andere kant van het dorp te komen. Parkeren voor bezoekers kan aan de rand van het dorp, bij Erve Boerrigter. De aanpassingen aan de rijbaan en het plein zorgen zo voor minder en langzamer autoverkeer.

“Een ander belangrijk onderdeel van de werkzaamheden was ook het aanpakken van wateroverlast in De Lutte. Dit hebben we deels gedaan door op het plein ruimte te maken voor water, bijvoorbeeld in wadi’s. Maar ook door het plein ondergronds te verbinden met het Kerkebos, achter de kerk. Daar vangen we het water op dat valt in het centrum. Geleidelijk stroomt het Kerkebos dan leeg. Zo zorgen we dat er in het centrum minder snel overlast van water is”, aldus wethouder Engels.

Volgende fases
Met de oplevering van het centrumplein zijn nog niet alle werkzaamheden in De Lutte afgerond. Tot aan de bouwvak werkt het bouwteam aan de Plechelmusstraat, richting de Bentheimerstraat. In het voorjaar van 2025 starten de werkzaamheden aan de Beatrix-, Irene- en Margrietstraat. Ook rondt het bouwteam dan de laatste deelprojecten bij de dorpsranden af.

Openingsfeest
Op zaterdag 22 juni vindt de feestelijke opening van het Dorpshart in De Lutte plaats. Een avond vol met zang, muziek en gezelligheid! Een avond voor en door het dorp. St. Plechelmus Harmonie, Stichting Dorpsbelangen De Lutte, bouwteam Bouwen aan De Lutte en de Lutterse horecaondernemers slaan de handen ineen om deze muzikale avond mogelijk te maken. Met muziek en optredens van onder andere Johnny Rosenberg, Theatergroep Hydra en St. Plechelmus Harmonie.

Zet het in je agenda en proost vanaf 19.30 uur mee!