Uitgaan & Cultuur

Boerenbrulft Losser: völ volk verwocht!

LOSSER - Het is echt woar! Er komt weer een ouderwetse gezellige Twentse boerenbrulft. Greadske van de Gleentpoal en Jannöaken van de Pleerkoel treden met elkaar in het huwelijk. Tijdens de streekproductenmarkt op zaterdag 30 juli gaan we het meemaken. Reuskes maken, boog zetten en neugen met de Böggelrieders & -daansers in de hoofdrol. Alle ingrediënten van een typische bruiloft van weleer passeren de revue. Komt dat zien! Rondom zo’n boerenbrulft staat het bol van tradities. Wat houdt het allemaal in?

Brulftneugen

Dit is het mondeling uitnodigen van de gasten. Dit was een eervolle taak en gebeurde door twee noabers (buren). Feestelijk uitgedost gingen ze bij de gasten langs, hiermee werd zes weken van te voren begonnen. Wanneer je bedenkt dat er bij ieder adres een borreltje gedronken werd, was dit ook wel nodig. De uitnodiging ging op rijm en werd telkens om en om opgezegd. De hoge hoed werd gedragen en een goastok (natuur gedraaide wandelstok) ging mee, al was het alleen maar voor de nodige ondersteuning na alle bezoekjes!

Boog zetten, reuskes maken en broedhalen

Buren hadden vroeger in het boerenleven een belangrijke taak. Men stond elkaar bij in blijde en droeve tijden. Rondom het trouwen verschilden de tradities en de taken van de buurt per dorp en/of regio. Tradities als een boog zetten, groen halen en roosjes maken zijn heden ten dage in grote delen van Twente nog steeds in gebruik. Het groen halen voor de boog en het opzetten hiervan waren soms minstens zulke grote feesten als de bruiloft zelf. Dit was overigens een erg gezellige taak van de buurmannen. Dit gold ook voor het (papieren) roosjes maken van de buurvrouwen.

Bij het broedhalen werd het bruidje thuis opgehaald door de bruidegom, zijn familie en noabers, zeg maar de hele ‘bruidegom kant’.

Aangekomen bij de boerderij van de bruid, las een buurvrouw van de bruidegom een gedichtje op aan de niendeur om zo de bruid en haar familie te bewegen naar buiten te komen. Na het gedicht werd de niendeur geopend en kwam de bruid naar buiten. Een vreugdevol moment! Het bruidspaar werd herenigd en men kon door naar gemeentehuis en/of kerk.

Meuten

Dit is het tegenhouden van de bruiloftsstoet door de noabers. In deze regionen gebeurde dat met een feestelijk versierde houten paal/boomstam, elders bijvoorbeeld met een touw. Er zaten bloemen of ander gewas aan, naar gelang de tijd van het jaar. Wanneer het bruidspaar een borreltje schonk, werd de weg vrijgemaakt en kon het paar hun weg vervolgen. Het bruidspaar wist natuurlijk dat dit stond te gebeuren en had dan ook altijd wel een fles foezel (jenever) of dergelijke bij de hand.

Schatten

Na de officiële plechtigheden keerde het gezelschap terug naar de boerderij van de bruid, waar het bruiloftsfeest gevierd werd. Bij de niendeur stonden 2 buurmeisjes of buurvrouwen, die het bruidspaar opwachtten met een gedicht. Na het voorlezen van dit welkomsgedicht werd wederom een borreltje geschonken uit een mooi versierde karaf en glaasjes. Dezen mocht het bruidspaar ook houden. Ook werd de aardewerken bruidspijp gerookt door de bruidegom, als teken van vruchtbaarheid. Zo snel mogelijk de damp erin krijgen was een teken van spoedige vruchtbaarheid!

 

Programma:

10.30 uur:     roosjes maken voor het Ossehoes/Teylersplein door de buurvrouwen

10.30 uur:     brulftneugers gaan, samen met de bruidegom en zijn familie, in het rond door het dorp om de mensen uit te nodigen voor de bruiloft.

13.00 uur:     broedhalen bij het Ossehoes, hereniging van het jonge paar.

13.15 uur:     bruiloftsstoet maakt een ronde door het dorp richting de trouwerij, onderweg wordt er gemeut, waarbij ook het publiek mee mag doen.

14.00 uur:     Huwelijksvoltrekking op het podium op het Raadhuisplein, bij de pomp.

Aansluitend: schatten en enkele dansen

15.00 uur:     Einde boerenbrulft 2022