Sport & Vrijetijd

Nieuwjaarsreceptie Oldenzaals Mannenkoor

OLDENZAAL - Het 75e bestaansjaar van het Oldenzaals Mannenkoor is op zondag 7 januari feestelijk afgesloten. Als afsluiting van het door corona verlengde jubileumjaar, is door het koor een boek uitgegeven.

Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden bij Zalencentrum Rouwhorst is het eerste jubileumboek aangeboden aan burgemeester Patrick Welman. Het boek beschrijft de 75-jarige geschiedenis van het koor. Door de auteur Rijn van Welij is deze historie op pakkende wijze beschreven en daarnaast is het boek voorzien van veel beeldmateriaal. De algeheel opmaak was in handen van het koorlid Hans Brand.

Burgemeester Welman benadrukte in zijn dankwoord de verbondenheid van het koor met Oldenzaal en de bijdrage die het levert aan bijvoorbeeld de jaarlijkse dodenherdenking.

Vervolgens werd het boek aangeboden aan de aanwezige leden, partners van overleden koorleden en de oud-dirigenten Geert Christenhusz en Peul Kempers.

Er was nog een feestelijk moment tijdens deze speciale receptie; het koorlid Tonny Heinink werd gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Namens het OMK en de KNZV werden de nodige versierselen opgespeld. De receptie werd volgens traditie opgeluisterd met een eigen zang en afgesloten met een stamppotbuffet.