Sport & Vrijetijd

Eeshofbos in Tubbergen succesvol opgewaardeerd en klaar voor bezoekers

TUBBERGEN - Het Eeshofbos in Tubbergen is de afgelopen maanden intensief onder handen genomen en opgewaardeerd tot een toegankelijk en beleefbaar bospark. Op dinsdag 9 mei jl. is het park symbolisch ‘heropend’ door Ursula Bekhuis (wethouder gemeente Tubbergen), André Endeman (bestuurder van Zorggroep Sint Maarten) en Bennie Maathuis (vrijwilliger bij de Eeshof).

De afgelopen periode heeft het Eeshofbos een behoorlijke transformatie doorgemaakt. Zo is er een extra lusje aangelegd, zijn er bankjes en nieuwe bruggen geplaatst, zijn de entrees zichtbaarder gemaakt, hebben de paden een nieuwe asfaltlaag gekregen en is er nieuwe beplanting aangebracht. In een eerder stadium is er daarnaast al aan verlichte looproute aangelegd en is het groen nabij de sportvoorzieningen aangepakt.

Groene verbinding

Hiermee is het bos opgewaardeerd tot een aantrekkelijke groene verbinding tussen het centrum van Tubbergen, de zorginstellingen, sportaccommodaties en het buitengebied. Hierdoor wordt het voor inwoners, toeristen en bewoners van de zorginstellingen aantrekkelijker om in het bospark te verblijven, ook op warme zomerdagen.

Wethouder Ursula Bekhuis: “We willen Tubbergen ontwikkelen tot een veilige, prettige en duurzame leefomgeving met voldoende ruimte voor wonen, werken en recreëren. Door slimme combinaties van functies, zoals het vernieuwde Eeshofbos als ontmoetingsplek voor jong en oud, bouwen we samen aan een toekomstbestendige gemeente. Het Eeshofbos biedt volop avontuur en ontspanning, en door te investeren in dit bijzondere stukje natuur geven we het bos de kans om nog meer te stralen en uit te nodigen om eropuit te gaan."

Totstandkoming

Het plan om het Eeshofbos op te waarderen is tot stand gekomen vanuit het project Tubbergen Bruist waarbij inwoners konden aangeven wat ze belangrijk vonden voor de leefbaarheid en kwaliteit van Tubbergen en maakt onderdeel uit van het Masterplan voor het verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente Tubbergen. 

Naast de gemeente en de provincie werkt ook de Stichting Woonvormen Sint Maarten als eigenaar van De Eeshof en het Eeshofbos mee aan de plannen door de grond 20 jaar in bruikleen van de gemeente te geven en bij te dragen in het uitvoeren van de plannen. "We vinden het belangrijk dat het bos niet alleen toegankelijk is voor onze eigen bewoners en huurders, maar ook voor dorpsgenoten en toeristen”, aldus bestuurder André Endeman.