Sport & Vrijetijd

Ambitieuze nieuwbouwplannen voor accommodatie SV Losser

LOSSER - In het hart van onze gemeenschap staat een opwindende ontwikkeling op het programma met de aankondiging van het nieuw te bouwen clubgebouw bij SV Losser. Deze stap markeert een belangrijk keerpunt voor de lokale voetbalwereld, gedreven door twee cruciale aspecten die onderstrepen waarom deze ontwikkeling niet alleen noodzakelijk maar ook tijdig is. 

Ten eerste brengt de vorming van een nieuwe fusieclub de onontkoombare behoefte met zich mee aan een 'nieuw huis'. Een plek die niet alleen de geest en ambities van deze samenvoeging belichaamt, maar ook een fundament biedt voor toekomstige successen. Dit nieuwe clubgebouw zal dienen als het kloppende hart van onze verenigde voetbalgemeenschap, een plaats waar nieuwe herinneringen gemaakt worden en waar iedereen zich thuis voelt.

Daarnaast zijn de oude gebouwen van zowel voormalig AJc’96 als KVV Losser simpelweg niet meer van deze tijd. Verouderd, versleten en verre van energieneutraal, voldoen ze niet aan de hedendaagse normen van duurzaamheid en functionaliteit. De nieuwbouw van het clubgebouw van SV Losser is daarom niet alleen een antwoord op de fysieke noodzaak voor betere faciliteiten, maar ook een stap voorwaarts naar een groenere en duurzamere toekomst voor onze gemeenschap.

Deze nieuwbouw belichaamt de ambitie en de toewijding van SV Losser om een voortrekkersrol te spelen in zowel de sport als in de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is een investering in de toekomst, voor ons allemaal, en is ook als zodanig omschreven in het fusieplan van SV Losser.

In de afgelopen weken heeft SV Losser haar leden en andere betrokken een inkijkje in de toekomst gegeven. Daarbij ging het steeds over de nieuwe accommodatie die club wil bouwen, met medio 2026 als het moment waarop er een lintje doorgeknipt zou moeten kunnen worden. 

Het gebouw, zoals het in concept is ontworpen door architect Rogier Dommeck, tevens lid van SV Losser, is indrukwekkend om te zien. Met veel glas, een gebogen dak, een groot terras en een tribune-achtige trap. Daaronder ligt een verdieping die gedeeltelijk ondergronds gebouwd zal gaan worden, met daarin alles wat met kleedkamers, verzorgingsruimtes en materialen van doen heeft. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een paar treden omhoog moet voordat je op het veld komt. De Kuip in het klein zeg maar.

Het gebouw vindt een plek centraal op het sportpark en staat haaks op het huidige hoofdveld. Daarmee wordt het ook een gebouw van waaruit alle hoeken van het sportpark te zien zijn, een belangrijke overweging voor het bestuur van SV Losser en de werkgroep accommodatie. In samenwerking met Odin Landschapsarchitecten is ook goed nagedacht over de locatie van het gebouw in een breder perspectief. Zo loopt er straks denkbeeldig een rode loper over het sportpark vanaf erve Kraesgenberg. Op die lijn zijn straks allerlei bewegingstoestellen te vinden, en dus ook het clubgebouw.

Voorzitter Sander Heitbaum: “we hebben lang en hard nagedacht over de locatie van de nieuwe accommodatie. We laten dat samenvallen met onderhoudswerkzaamheden aan veld 2 en 3. Veld 2 zal verlegd worden en voorzien worden van zonnecollectoren want ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol. Tegelijk zal dan ook de toplaag van veld 3 worden vervangen. We zijn bijzonder trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. De stappen die we nog moeten maken zien we met veel vertrouwen tegemoet. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, vermoedelijk in oktober, zullen we onze leden weer verder meenemen in dit proces, dan ook specifiek gericht op de financiële kant. Daarvoor hebben we toestemming van de leden nodig. We zijn al een tijdje bezig eigen vermogen op te bouwen. Hoe beter dat lukt, hoe eenvoudiger het restant van de kosten kan worden opgehoest d.m.v. bijvoorbeeld een lening. En we zijn natuurlijk ook in gesprek met de gemeente over dit nieuwe gebouw. Recentelijk hebben we in Oldenzaal gezien hoe de gemeente fiks bijdraagt aan de bouw en renovatie van kleedkamers bij Berghuizen. De bereidheid om mee te denken over duurzaamheid, landschappelijke inpassingen, vitaliteit en gemeenschapszin voelen we zeker bij de gemeente Losser. Het moet een plan worden voor de gehele gemeenschap.

Het huidige pupillenveld wordt ook verlegd en krijgt een plek naast het nieuwe clubgebouw. Dat opent de weg voor een beachveld, waarop de Lossere volleybal- en handbalvereniging een plek kunnen vinden. Als onderdeel van het Lossers sportakkoord, en in samenwerking met de SBOL, offert SV Losser met veel plezier een stukje ruimte op om dit te faciliteren. Dit beachveld kunnen ook de eigen leden gebruiken.

Heitbaum vervolgt: “We zijn een grote club geworden, met zo’n 1250 leden. Dat geeft ons kansen die voor een kleinere sportvereniging moeilijker te realiseren zijn. En tenslotte zijn we er voor het gehele dorp Losser. Ons sportpark, en in dit geval meer specifiek de accommodatie, moet de plek worden waar de jeugd in Losser elkaar ontmoet, buiten school. Dat maatschappelijke belang hebben we heel sterk voor ogen. Hoe mooi is dat de voetballende jeugd straks de volleybal of handbal spelende jeugd elkaar tegenkomt op ons sportpark.”

De nieuwe accommodatie kent natuurlijk een kostenplaatje en duurzaamheid is ook hierbij een belangrijk onderdeel. Heitbaum: “we kijken naar een gebouw met allerlei technologie om zo duurzaam mogelijk te opereren. De inrichting van de kantine zal eigentijds en gezellig zijn, maar niet uitbundig. Bouwkosten zijn hard gestegen en we moeten het financiële plaatje wel in de gaten houden. De oppervlakte van de kantine is aanmerkelijk groter dan op dit moment, met dien verstande dat we willen waken voor te grote ruimtes. Zo’n kantine moet ook gezelligheid bieden, en dan is het fijn als er een gevoel van drukte is. De balans tussen plek kunnen bieden en gezelligheid bewaken we nauwkeurig. Te zijner tijd zullen we een aantal van onze leden laten nadenken over de inrichting. Denk daarbij aan onze jeugd, maar ook volwassenen die wellicht beroepsmatig met interieur inrichting te maken hebben.”