Natuur & Milieu

’Wat, alweer over dassen?’

WEERSELO - Op dinsdagavond 30 april staat de jaarvergadering van de natuur- en vogelwerkgroep De Grutto gepland. Naast een terugblik op het afgelopen jubileumjaar, staan het financiële gedeelte, de secretariaatsmededelingen en de  bestuursverkiezingen op de agenda. Wellicht zal op deze avond een lid van verdienste worden benoemd. 

Na het officiële gedeelte wordt er een lezing verzorgd door het verenigingslid Gerard Berendsen met als onderwerp ’Wat, alweer over dassen? De laatste nieuwtjes’. Ja, weer gaat het over de das. Maar dan als vervolg op de lezing van twee jaar geleden.

Dit keer een kleine terugblik voor de neuzen in dezelfde richting. En dan vooral over het (op)vangen van weesdassen en gewonde dassen en het terugplaatsen in de natuur. En over onderzoek naar de dassen. Dat is ook hard nodig, want er zijn nogal wat hardnekkige misverstanden. Onder andere vanuit Wytham Woods in Engeland. Ook de Dassenwerkgroep Twente draagt een steentje bij.

Met ruim veertig jaar ervaring met dassen neemt Gerard Berendsen, bioloog en tevens voorzitter van de Dassenwerkgroep, de aanwezigen mee in de leefwereld van de das. Hij geeft een mooie inkijk in de dassenkeuken.

De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeenschapscentrum ’t Trefpunt, Legtenbergerstraat 6 te Weerselo. De toegang is gratis en iedereen is welkom!