Natuur & Milieu

Red de vlinder en de bij

AGELO - Het gaat niet goed met de bij in Nederland en met insecten in het algemeen. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving. Tachtig procent van de eetbare gewassen en negentig procent van de wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten. Zonder bijen geen groenten of fruit! 

Door insecticiden en het bestraten van tuinen wordt het aantal insecten minder. Dus door een tuintje aan te leggen of tegels te wippen, help je al bij het voortbestaan van de bij!

Op een akker van noaber Harry Schröder werden op vrijdagmiddag 26 april bloemenzaden gezaaid en ingeharkt door de leerlingen van de groepen 7/ 8 van basisschool ’n Baoken te Agelo. Een week na de Nationale Bijentelling, waar maar liefst 2.300 tellers aan deelnamen. Bij elkaar werden ruim 41.000 bijen, hommels en zweefvliegen geteld. ‘Red de vlinder en de bij’ is één van de educatieve natuurprojecten van natuur- en vogelwerkgroep De Grutto met Wim Wijering als stuwende kracht.

Nu maar hopen dat de weersomstandigheden meewerken zodat weer een gevarieerd bloemenveld ontstaat.

Uw reactie