Natuur & Milieu

Nieuwe drone Vogelwerkgroep Geesteren in bruikleen

GEESTEREN -  Een gloednieuwe weidevogeldrone krijgt de Vogelwerkgroep Geesteren in bruikleen van de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost Twente. Voorzitter Herman Nieuwe Weme van dit gebiedscollectief maakte dit prachtige nieuws donderdagavond 30 maart bekend in de Herterij op de startavond van het weidevogelseizoen. Voorzitter Hennie Schröder nam de weidevogeldrone dankbaar in ontvangst. Hij was zeer tevreden met dit gebaar. 

Storing

De Vogelwerkgroep Geesteren verloor vorig jaar een drone door een storing in de batterij. Sindsdien huurde de stichting een weidevogeldrone. Voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren is zeer blij met de nieuwe drone, maar zijn stichting blijft de actie voor een nieuwe drone via de site www.reddegrutto.nl voortzetten. "We willen nog een tweede oefendrone aanschaffen." De belangstelling om dronepiloten te worden groeit gestaag. "En we moeten in een klein tijdsbestek een groot aantal weilanden scannen met de drone." De voorzitter van het Gebiedscollectief is tevreden over de mooie resultaten van de vrijwilligers die hiervoor samenwerken met de boeren in Noordoost Twente. Er zijn nog 28 broedparen grutto's actief in Noordoost Twente.

Dramatisch

Gebiedscoördinator Leonard Rouhof van Midden Overijssel noemde de sterke achteruitgang van het aantal broedparen kieviten in Albergen dramatisch. Het aantal paren nam af van 80 zeven jaren geleden tot 32 vorig jaar. Kieviten zijn belangrijk om predatoren in de lucht (roofvogels) weg te jagen. Rouhof vreest ook dat de wulp uit Albergen verdwijnt. Het aantal wulpen nam af van 7 tot slechts 3 vorig jaar en dat aantal is te klein om voor voldoende nakomelingen te kunnen zorgen.

Vijfvoudig

Daar staat tegenover dat door de aanleg van plasdrassen in Albergen in de afgelopen jaren de tureluur er terugkeerde. Het aantal broedparen vervijfvoudigde de afgelopen jaren van 2 tot 10. "Plasdrassen werken als een magneet op weidevogels zoals de tureluur", zei Rouhof.

Pluim

Het Huyerenscheveld ten westen van Geesteren noemde Rouhof een groot succes. Het aantal weidevogels stijgt er gestaag. Harrie Nobbenhuis kreeg een pluim voor zijn veldwerk in het Huyerenscheveld. Rouhof verwacht de komende jaar hier een stijgende lijn te gaan zien in het aantal grutto's, scholeksters, wulpen en tureluurs.

Vliegvlug

In de Veldhoek ten noorden van Geesteren lukte het 12 kuikens van grutto's vliegvlug te worden. Er zaten een jaar geleden volgens Rouhof 20 paren grutto's in de Veldhoek. Het aantal kieviten was 40. Maar het aantal tureluurs, wulpen en scholeksters was klein, van elk soort slechts twee paartjes.