Natuur & Milieu

Actie 1001 hectare van LTO en Urgenda

Meer kruidenrijk grasland in gemeente Losser

LOSSER - Met een bijdrage van € 10.000 aan de actie ‘Kruidenrijk grasland’ helpt de gemeente Losser haar boeren (veehouders) te verduurzamen. In combinatie met een eigen bijdrage van de boeren kan met dit geld zeventig hectare regulier grasland omgezet worden naar kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland is goed voor de biodiversiteit en heeft minder kunstmest nodig dan standaard grasmengsels. LTO Noord, afdeling Noordoost Twente, is erg blij met deze steun.  

Fotograaf: Bianca Domhof
Fotograaf: Bianca Domhof

LTO-bestuurder Martin Oldenhof: "Met deze actie laten we zien dat de agrarische sector thema’s als biodiversiteit serieus neemt. Met ‘kruidenrijk grasland’ zetten we stappen op dit thema. Boeren nemen vrijwillig deel, kruidenrijk grasland is immers niet geschikt voor elk boerenbedrijf.”

Milad Lahdo, wethouder gemeente Losser: “Het verbeteren van de biodiversiteit is een belangrijk doel voor onze gemeente. En dan is het mooi om te zien dat Urgenda en LTO op dit punt de handen ineen hebben geslagen. Als gemeente Losser dragen we graag ons steentje bij om van deze actie een blijvend succes te maken.”

1001ha: samenwerking LTO en Urgenda 
LTO Nederland en Urgenda zijn eind september 2020 een samenwerking aangegaan om boeren te helpen met verduurzamen. De actie ‘1001ha’ werd opgezet. Dankzij financiële ondersteuning van donateurs zoals Losser krijgen deelnemende boeren een korting op kruidenrijke grasmengsels. Hierdoor komt de prijs in de buurt van standaard grasmengsels met meer monocultuur. Inmiddels doen meer dan veertienhonderd boeren in Nederland mee. 

Kruidenrijk grasland: goed voor de  biodiversiteit 
Kruidenrijk grasland heeft veel voordelen. Het zijn veel verschillende (bloeiende) kruiden en grassen. Dat is goed is voor het bodemleven en insecten. Meer insecten zorgen voor meer vogels. Vlinderbloemige planten in het grasland binden stikstof uit de lucht. Het diepere wortelstelsel van kruidenrijke grassoorten zorgt voor een betere waterberging.