Natuur & Milieu

Gesprekken tussen De Höfte en gemeente Oldenzaal afgerond

OLDENZAAL - De gesprekken tussen De Höfte en de gemeente Oldenzaal onder leiding van een onafhankelijke verkenner zijn succesvol afgerond. De partijen hebben met elkaar heldere afspraken gemaakt over de financiering van de kinderboerderij. Tijdens de gesprekken stond het grote maatschappelijke belang van De Höfte altijd voorop.

Aanwezig bij de ondertekening: Gijs Tiebot, Guus Bekhuis en Patricia Bleeker namens de gemeente. Namens de Höfte: Hans oude Hengel en Jan Lammerink.
Aanwezig bij de ondertekening: Gijs Tiebot, Guus Bekhuis en Patricia Bleeker namens de gemeente. Namens de Höfte: Hans oude Hengel en Jan Lammerink.

De afgelopen maanden hebben De Höfte en de gemeente Oldenzaal intensief met elkaar gesproken. De gesprekken verliepen onder leiding van een onafhankelijke verkenner/gespreksleider positief en constructief. Uitgangspunt was hoe de kinderboerderij een duurzame en gezonde exploitatie kan realiseren.

Basis op orde
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het subsidiebedrag voor behoud van de kinderboerderij. Voor dit jaar stelt de gemeente een subsidie beschikbaar van € 119.652. Voor de jaren 2025 tot en met 2028 heeft de gemeente de intentie om hetzelfde bedrag, jaarlijks verhoogd met indexatie, beschikbaar te stellen. Voorwaarde is wel dat er dan vanaf 2025 een structureel sluitende begroting voorligt. In 2024 verwacht De Höfte nog een tekort op de begroting. De gemeente zorgt dit jaar voor extra financiering van circa € 69.000 en De Höfte heeft concrete plannen om dit tekort vanaf 2025 zelf

te compenseren, onder andere door het werven van donateurs en vinden van andere financieringsmiddelen. Er is ook afgesproken om te komen tot samenwerking in projecten en samen te zoeken naar de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Veel steun
Jan Lammerink en Hans Oude Hengel van De Höfte kijken positief terug op de gesprekken: “We hebben mooie plannen en daarbij zijn heldere afspraken met de gemeente van cruciaal belang. De subsidie van de gemeente is de belangrijkste kurk waarop De Höfte drijft. We hebben veel steun vanuit de maatschappij ontvangen. Niet alleen moreel maar ook in geld. We zijn onze donateurs en de stichting Vrienden van De Höfte daar zeer dankbaar voor. Door de steun van vele Oldenzalers zijn we minder afhankelijk van de gemeente en kunnen we ook verdere stappen zetten naar een Natuur, Milieu en Educatief centrum”.

Op 16 mei 2024 ondertekenden De Höfte en gemeente Oldenzaal hun afspraken en bekrachtigden zij hun positieve intenties voor de toekomst.