Algemeen

Zeventigjarig jubileum jumelage Almelo en Iserlohn

ALMELO - Almelo heeft sinds 1954 een partnerovereenkomst met de Duitse stad Iserlohn. Het Iserlohn Comité wil in het kader van het zeventigjarig jubileum van de jumelage veel aandacht schenken aan dit jubileum en er staan verschillende uitwisselingen en bezoeken op het programma in beide steden Iserlohn en Almelo.

Woord vooraf

Met het einde van de verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog stond Europa voor de gigantische last van herstel, niet alleen materieel maar ook mentaal. Voor mentaal herstel in het oosten van Europa onderwierp Rusland, als een der geallieerde overwinnaars van de haar toegevallen (veroverde) gebieden, de bevolking aan het socialisme/communisme. Materieel moest de bevolking zelf boeten voor de door haar veroorzaakte en/of geleden schades.

In West-Europa ging het anders. Onder invloed van het kapitalistische systeem van met name de Verenigde Staten werden gelden tot wederopbouw vrijgemaakt om handel en industrie in deze landen zo snel mogelijk te helpen op gang te brengen. Deze ’Marshallhulp’ werd een klinkend succes en had in West-Duitsland het z.g. ’Wirtschafswunder’ tot gevolg. Handel en industrie kwamen goed op gang, schiepen banen en genereerden inkomsten die de mensen ten goede kwamen. Mensen konden zo, veelal in vrijheid van handelen, zelf invloed hebben op het inrichten van hun eigen leefomstandigheden. De Amerikanen verdienden hun voorinvesteringen van de Marshallhulp en de gemaakte oorlogsonkosten gaandeweg terug.

Algemeen was er voor het mentaal lijden veel minder aandacht. Intens verdriet, schaamte, willen vergeten en er (vaak) niet meer over (kunnen/durven/willen) praten was een veel voorkomend fenomeen. In Nederland kwam hier en daar het gevoel naar boven, dat er toch ook een ’Wiedergutmachung’-stap gezet moest kunnen worden in de richting van de vroegere agressor, de voormalige vriend en buurman Duitsland. Om vanuit dit streven weer vriendschappelijke betrekkingen op te bouwen kwam Almelo in 1954 tot een partnerovereenkomst met de Duitse stad Iserlohn.

En het moet gezegd dat deze vriendschappelijke betrekkingen, met in het begin een zekere nadruk op de naoorlogse wederopbouw, gaandeweg meer tendeerden in de richting van wederzijds respect en vertrouwen. Binnen het Iserlohn Comité werden diverse ervaringen opgedaan met het delen van belevingen vanuit de Tweede Wereldoorlog. De latere generaties blijken ronduit fel te zijn op het ’Nie wieder!’ en spreken openhartig over het verleden van hun (voor)ouders. Zij vinden het van belang dat hun burgemeester bij de dodenherdenking van 4 mei in hun partnerstad Almelo aanwezig kan en mag zijn.

’Nie wieder’ wordt gemakkelijker vertaald naar de huidige tijd. Er is meer oog voor tendensen die gevaarlijk kunnen zijn. Hierover met elkaar in brede zin spreken, o.a. via open, vriendschappelijke contacten tussen landen en hun bevolking, wordt van groot belang gevonden voor de Europese agenda. Juist door goede onderlinge contacten en verhoudingen leven we thans in de langste vreedzame periode, zonder onderlinge oorlogen, die Europa ooit heeft gekend…maar waar tegenwoordig aan de buitengrenzen de situatie steeds angstiger wordt en de binnenlandse populistische tendensen steeds meer aandacht krijgen.

Locatie Iserlohn

- Jubileumfeest in Iserlohn van 5 tot en met 7 juli Ook partnersteden uit Polen en Hongarije zullen tijdens deze dagen aanwezig zijn in Iserlohn. Onze nieuwe burgemeester Richard Korteland zal met wethouder Jan Martin van Rees de festiviteiten bezoeken, evenals de leden van het Iserlohn Comité uit Almelo.
- Tijdens dit openingsweekend wordt er een kunstexpositie gehouden en geopend van de Iserlohner Kunstverein in de Sparkasse. Kunstenaars uit Polen, Hongarije, Almelo en Iserlohn nemen deel aan deze expositie. Feestelijke opening om 10.30 uur. Almelose kunstenaars die gaan exposeren zijn: Joke van Dijk-Schut, Hubert van Mastrigt, Frieda Waanders en Riet Abcouwer. De werken zullen eind juni naar Iserlohn vervoerd worden en vanaf 5 juli te bezichtigen zijn in Iserlohn in de Sparkasse.
- Bezoek aan de kerstmarkt met inwoners uit Almelo. Bij voldoende aanmeldingen rijden er op 14 december twee bussen naar Iserlohn. Hier zijn geen kosten aan verbonden, zodat ook mensen met een kleine beurs gratis meekunnen.

Locatie Almelo

- Kunstexpositie In Almelo van 8 augustus tot 7 september Officiële opening op 10 augustus Locatie: Kunstpunt Almelo, Grotestraat 37 De Iserlohnse schilder Karl-Otto Weinreich zal schilderijen exposeren en er zullen sculpturen te zien zijn die door verschillende kunstenaars werden gemaakt in Iserlohn.
- Straattheater Almelo op 14 september Een bus inwoners uit Iserlohn wordt ontvangen. Voor het gezelschap worden de ontvangst en stadswandelingen verzorgd. Verder vrij bezoek aan de bruisende binnenstad.
- Bezoek van het gospelkoor ’der Friedenskirche Lethmate’ uit Iserlohn o.l.v. Hubert Schmalor. Het thema is ’Vrede en Vrijheid’. Nummers zoals o.a. Hymn to freedom (Oscar Peterson heeft dit lied voor Nelson Mandela geschreven), Dream a dream, Gib uns Frieden jeden Tag zullen gaan klinken. Het koor geeft zaterdag 21 september een concert in de Bleekkerk om 15.00 uur en participeren in de eredienst (Gottesdienst) op zondagmorgen 22 september.

Namens het Iserlohn Comité,
A.J.J.M. Trienen, 06-29908686
Ernst Kok, 06-50835470
Siny Pots, 06-22796190
Leo Bosch, 06-51801232

Reacties

Ein sehr informativer und schöner Artikel!

Wir in Iserlohn sind sehr, sehr dankbar, dass die Initiative für die Partnerschaft von Almelo ausging. Ich glaube, wir hätten uns 9 Jahre nach dem Krieg dies nicht getraut.

In diesen 70 Jahren haben wir von den Niederlanden und speziell von Almelo viel für die Demokratie und für ein gemeinsames Miteinander gelernt. Auf kommunaler Ebene hat uns Almelo seit 1954 zahlreiche Impulse gegeben.

Danke den Bürgern von Almelo und besonders dem "Iserlohn Komitee" für die 70 Jahre Partnerschaft, aus dem Freundschaft wurde!!!