Algemeen

Esther Timmers-Steinmeijer volgt na 16 jaar Petra Maaswinkel op als voorzitter

Vrienden Huize Franciscus zorgen voor extraatjes Ootmarsumse ouderen

OOTMARSUM - Het was een uitkomst voor ouderen die niet zelf meer konden fietsen, maar er nog wel heel graag op uit wilden. En met een heuse duo-fiets kon dat. Dit bijzondere rijwiel was in 2008 de eerste wens die de Stichting Vrienden van Huize Franciscus in willigde voor de Ootmarsumse ouderen. Waarmee in een enorme behoefte werd voorzien. De duo-fiets valt niet meer weg te denken.

Bij haar afscheid als voorzitter waren er bloemen voor Petra Maaswinkel (links) en een fles wijn voor Ben Vrielink (rechts). Naast hen, hun opvolgers Esther Timmers-Steinmeijer en Vincent Wolters.

Vervolgens zouden er nog heel wat uiteenlopende wensen uitkomen. Petra Maaswinkel weet daar alles van. Want zij is al vanaf het allereerste begin als voorzitter bij de Vrienden van Huize Franciscus betrokken. Maar na ruim 16 jaar is daar afgelopen week een einde aan gekomen. Zij heeft de voorzittershamer overgedragen aan Esther Timmers-Steinmeijer.

Het zal even wennen zijn voor de Ootmarsumse ouderen en betrokkenen bij Huize Franciscus. Al die jaren bepaalde Petra Maaswinkel als voorzitter namelijk voor een niet onbelangrijk deel het gezicht en het functioneren van de vriendenstichting. Zij maakte zich op deze manier sterk voor het ‘bevorderen van het welzijn van ouderen en personen in Ootmarsum die verzorging behoeven’. En dat is ook het ultieme doel van de stichting. ,,Wij zijn er voor”, benadrukt Petra Maaswinkel, ,,om de mensen in deze doelgroep leuke dingen te bezorgen die ze anders niet zouden krijgen.” 

Plezier

Ze somt moeiteloos op: Tuinmeubilair, een beautydag door De Wiemsel, een uistapje naar Urk, een grootbeeld televisie, een volière, maar ook: oliebollen met de Koale Karmis en een soft-ijsje op een mooie zomerse dag. De meest recente wens: twee grote tuinparasols, gefinancierd door de opbrengst van het Glazen Huis. ,,Kortom”, vertelt Petra,  ,,allemaal zaken waar de mensen in directe zin plezier aan beleven. En daar het ons als stichting om”. Ze moet lachen, want ze betrapt zich erop dat ze nog steeds in de ‘ons- en wij-vorm’ praat terwijl ze haar taak als voorzitter al heeft overgedragen. Het zegt alles over haar betrokkenheid bij de stichting en de Ootmarsumse ouderen. 

Initiatiefnemer

Petra Maaswinkel weet nog goed hoe het allemaal begon in november 2007. ,,Jos van Goethem was één van de initiatiefnemers. Hij was toen al jaren vrijwilliger en hij vond dat de bewoners af en toe wel wat extraatjes verdienden. En hij vond gehoor bij mensen als Joop Logtenberg en Hans van Zuilekom Ook zij waren die mening toegedaan. Ben Vrielink en ik werden benaderd en van het een kwam het ander; ineens was er een heuse Stichting Vrienden van Huize Franciscus.”

Mooi

Het bestuur van de stichting zorgde er op allerlei manieren voor dat er geld was voor ‘leuke dingen’ of ze regelden het zelf. Vanaf het begin ging dat prima. Ook bestuurslid van het eerste uur was Ben Vrielink, hij was secretaris. Ook hij droeg afgelopen week zijn functie over aan Vincent Wolters. Evenals Petra heeft ook Ben goede herinneringen aan 16 jaar Stichting Vrienden van Huize Franciscus. ,,Het was heel mooi om op deze manier wat te kunnen betekenen voor de Ootmarsumse ouderen. Zij verdienen dat ook gewoon”.

Overleg

Petra en Ben zijn zeer te spreken over de samenwerking met de Zorggroep Sint Maarten waar Huize Franciscus onder valt. ,,Het was altijd heel plezier om met elkaar te overleggen. Wij deden niets op eigen houtje. Alles gebeurde en gebeurt in overleg met de dagelijkse leiding en zo hoort dat natuurlijk ook. Zij onderkennen het belang van de stichting en de behoefte bij de mensen aan dingen die er anders niet zouden komen”. 

Donateur

De Stichting Vrienden van Huize Franciscus is afhankelijk van giften door particulieren en sponsoring door bedrijven. Het is ook mogelijk om donateur c.q. Vriend te worden van de stichting door jaarlijks - al dan niet automatisch via een machtiging - een zelf te bepalen bedrag over te maken. Het rekeningnummer van de stichting is: NL 46 RABO 0138 6315 30. Meer informatie is te vinden op www.vriendenfranciscus.nl.

Reacties

Geachte mw.E. Timmers Steinmeyer,

Heel toevallig lees ik het artikel over de Ootmarsumse ouderen en zie ik daar Mw. P. Maaswinkel Mooy op staan.

Zij was jarenlang onze kinderarts in Leiden en plotseling verdwenen.

Wij hebben nooit afscheid van elkaar kunnen nemen want als ik een afspraak wilde maken dan werd er gemeld dat ze voorlopig niet aanwezig zou zijn.

Kunt u dit bericht doorgeven aan Mw. Maaswinkel Mooy Ik wilde haar op de hoogte brengen hoe het nu met onze dochter Kim gaat.

Mocht zij contact willen opnemen dan kan dat via bovenstaande mailadress of anders via tel nr.06 51778754 

Mijn hartelijkhe dank,

H.Th.Rosendahl te Zoetermeer