Algemeen

Vastenactie 2024 - Leven in een veranderende wereld

LOSSER/OVERDINKEL - De MOV-groep Losser/Overdinkel zet zich ook dit jaar in voor de Vastenactie, samen met enkele katholieke basisscholen van Losser en Overdinkel en de kinderen die de eerste communie doen in de parochie Maria Vlucht. Tevens wordt een bijdrage gevraagd van parochianen en andere belangstellenden. Elke euro kan ervoor zorgen dat de mensen in Zimbabwe een toekomst in hun eigen land op kunnen bouwen. Zij hebben hun steun hard nodig.

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt vertrouwen de mensen op rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land lange droge periodes.

Hiermee kunt u bijvoorbeeld helpen: Landbouw training p.p. € 15,00; afrastering moestuinen € 65,00; naaiopleiding voor twee personen € 35,00; startset om kleding te naaien € 45,00; waterleidingen en kranen € 85,00; watertank van 5000 liter € 550; waterpomp op zonnepanelen € 3.500.

In de plattelandsgemeenschappen in de districten Bikita en Gutu leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die afgelopen jaren steeds ernstiger werden: langere droge periodes, overstromingen en cyclonen. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

Wat gaat Vastenactie doen?  
Waterpunten
Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, worden er vier waterpunten geïnstalleerd. Er worden putten geboord en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen - met gemiddeld 20 gezinnen van vier personen - van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbetert de voedsel- en inkomenszekerheid.

Gemeenschappelijke tuinen
Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd van 50 x 50 meter.  De gemeenschappen zullen na de oplevering van de tuinen zelf zorgen voor onderhoud en beveiliging.

Naaigroepen
Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen. Ze krijgen ook naailessen.

Direct en indirect zullen naar schatting 5.600 mensen van het project profiteren: 3280 vrouwen en 2320 mannen. U kunt uw gift overmaken op: IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.a.v. Vastenactie, Den Haag.

In het weekend van 16 en 17 maart besteden alle kerken in Zuidoost Twente aandacht aan dit project of lees meer op www.vastenactie.nl.De Missie-, ontwikkelings- en vredeswerkgroepen van zuidoost Twente bevelen deze actie van harte bij u aan. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.