Algemeen

Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan Mendy ten Veen

LOSSER - Op woensdag 26 april vond de jaarlijkse lintjesregen plaats. Een van de gedecoreerden, mevrouw Mendy ten Veen, was verhinderd bij deze gelegenheid. Zij ontving, in het bijzijn van haar naaste familieleden, alsnog haar Koninklijke onderscheiding op donderdag 25 mei jl. Om 10.30 uur bezocht burgemeester Cia Kroon haar in het Aleida Leurinkhuis aan het Raadhuisplein te Losser.

Bij de Koninklijke onderscheiding hield de burgemeester van Losser de volende speech voor Mendy ten Veen:

 

“Geachte mevrouw Ten Veen,

U was vanaf 1989 actief lid van harmonie Kunst & Strijd, tegenwoordig DKTS. Bij de harmonie werd u in 1995 aspirant-bestuurslid, later werd u penningmeester. Uw financiële expertise zette u in

door financieel toezicht te houden op de nieuwbouw van het clubgebouw. U was coördinator van het ophalen van oud papier en hielp zelf ook mee. U gaf blokfluitles en was betrokken bij jeugdactiviteiten, waaronder het organiseren van weekendkampen, Sinterklaasconcerten, spelletjesavonden en schoolbezoek. Zo maakte u kinderen enthousiast voor muziek. Dit draagt bij aan hun ontwikkeling. U gunt hen hetzelfde plezier van muziek maken, als u zelf al jong ervoer. Na uw periode bij DKTS werd u actief bij muziekvereniging Concordia Overdinkel. Hier ging u verder met het geven van blokfluitles en het bezoeken van scholen. Elk lesseizoen dient zich een nieuwe groep leerlingen aan.  Blokfluitles is vaak de eerste stap naar een muzikale toekomst.

U bent voorzitter van de commissie jeugdactiviteiten van Concordia, U organiseert weekendkampen, jeugdconcerten, spelletjesavonden en uitstapjes.  Dit alles naast uw rol als dwarsfluitspeelster bij het A-orkest.

In de tijd dat uw zoon leerling was op OBS de Saller, was u lid van de ouderraad, begeleider bij schoolreizen en excursies en Paashaas. De verkeerssituatie rondom school had uw speciale aandacht. 

U onderhield contacten met de gemeente over verkeerssituaties rondom de school. En u was verkeersbrigadier. Op de Saller wordt u gezien als een ambassadeur van de school.  Sinds enkele jaren vervult u de functie van penningmeester

bij de Zonnebloem Losser/Overdinkel.

U doet de boekhouding en schrijft rapporten. U staat op de boerenmarkt om vrijwilligers te werven voor de Zonnebloem.  U heeft de aanschaf van een duofiets mogelijk gemaakt. de eerste Zonnebloemfiets in de provincie. Ik noem ook nog uw inzet voor de Nierstichting, waarvoor u collecteert..

Mevrouw Ten Veen,

wat bij u als 6-jarige begon met blokfluitles, mondde uit in een jarenlange inzet voor 

muziek en muziekonderwijs in Losser en Overdinkel, U zet zich in voor kwetsbare mensen. U weet van aanpakken op verschillende gebieden.

Voor dit alles wordt u koninklijk gewaardeerd.

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd u te benoemen tot lid in de orde van oranje Nassau.

 

Van harte gefeliciteerd!”