Algemeen

Twentse viering in Saasveld groot succes

SAASVELD - In de prachtige tuin achter de R.K. Plechelmuskerk in Saasveld heeft zaterdagavond 8 juni een dialectviering plaatsgevonden. De werkgroep was zeer verrast door de goede opkomst: ruim tweehonderd bezoekers werden er verwelkomd op het kerkeiland.

Ruim een half jaar geleden hebben Jos Oosterik en Ivonne Koenders het initiatief genomen om een Twentse viering in de tuin te organiseren en hebben ze een werkgroep samengesteld. Na wat brainstormen werd al gauw duidelijk dat het over noaberschop moest gaan. De viering had dan ook als thema ‘Lauww der wenn veur mekaar’, het evangelieverhaal over de bruiloft van Kana stond hierbij centraal. Met strobalen, mooie bloemstukken, twee klingelbuuls en zes kruiken was een prachtige blikvanger gecreëerd.

Tijdens deze sfeervolle viering gingen Annette Kemerink op Schiphorst en Gerda de Lenne voor. Alle teksten en gebeden werden voorgelezen in de eigen streektaal, de taal die voor velen de ‘moodersproake’ is. Het kostte het dames- en herenkoor H. Plechelmus Saasveld-Deurningen heel wat inspanning om de liedjes die normaal in het Duits of in het Nederlands worden gezongen, nu in het Twents te zingen. Maar na veel repetities is het gelukt om onder leiding van dirigente Dorothea van Linschooten en organist Jozef Kolmschot mooie muziekstukken te laten horen.

Dorpsondersteuner Jolande Lammertink ging tijdens de ‘preek van een leek’ in op de saamhorigheid in Saasveld. Ze eindigde met een Twents gedicht over een vrouw die opgegroeid is met Twents, maar het Twents niet hoog in het vaandel heeft. Zij probeert Nederlands te spreken, wat natuurlijk niet lukt. ‘Twents doar is niks mis met’. Na afloop van de viering werd iedereen uitgenodigd voor een kop koffie en krentenwegge. Velen bleven dan ook om na te praten in de tuin.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde avond en wil alle vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan deze viering en alle bezoekers hartelijk danken. De werkgroep zal zeker in de toekomst vaker een Twentse viering organiseren.

Ine Flinkers