Algemeen

Stichting Oost Europa Dinkelland

DINKELLAND -  De Stichting Oost Europa Dinkelland is in november vorig jaar gestopt met inzamelen. Reden hiervoor was dat Oekraïne vanaf 1 december nieuwe wetten had ingesteld voor de import van hulpgoederen. Omdat nog veel onduidelijk was leek het erop dat men niet zou kunnen voldoen aan deze regels. 

De Stichting brengt sinds begin 2022 steeds bij elk transport een breed scala aan hulpgoederen naar Oekraïne zoals bedden, speelgoed, kleding, schoenen, huishoudelijke artikelen, fietsen en nog veel meer. Eigenlijk allemaal spullen waar mensen die alles verloren zijn als gevolg van de inval van Rusland direct behoefte aan hebben. Iedereen kan zich de beelden van het begin van de oorlog nog wel herinneren. De situatie is tot nu toe nog niet echt verbeterd. De contacten in Oekraïne geven dit ook aan en zij werken erg goed mee om de goederen ter plekke eerlijk te verdelen aan de mensen die deze het meest nodig hebben. Elke dag hoor je in het nieuws dat er weer nieuwe raket- en droneaanvallen zijn geweest waardoor onschuldige burgers zijn getroffen. Mensen verliezen niet alleen hun huis, maar ook alles wat daarin staat... Wat de Stichting Oost Europa Dinkelland stuurt aan hulpgoederen is natuurlijk maar een druppel op een gloeiende plaat, maar het biedt toch enige hulp aan een behoorlijk aantal mensen die het zo hard nodig zijn.

Nieuwe start

Onlangs is er door de stichting een inventarisatie gehouden hoe het op dit moment gesteld is met de regels en met de handhaving hiervan. Het beeld dat alles zeer streng zou zijn kan nu wel enigszins afgezwakt worden. De regels zijn wel aangescherpt. Onderdeel hiervan is dat de samenwerking met een Oekraïense organisatie noodzakelijk is omdat zij voor verzending van goederen moeten aangeven dat zij deze zullen ontvangen en waar deze verdeeld zullen worden. Dit wordt centraal geregistreerd middels een soort van register. Het verplicht registreren van de soorten goederen middels goederencodes is echter minder gedetailleerd dan in eerste instantie gedacht en volgens zeggen, ook voor de Stichting Oost Europa Dinkelland uitvoerbaar. Wel zal de manier van inzamelen en verpakken aangepast moeten worden en wat meer gedetailleerd moeten worden geregistreerd. Al met al reden voor de stichting om te besluiten de inzameling op zaterdag 24 februari weer op te starten! Elke zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Nieuw inzamelpunt

De inzameling zal vanaf genoemde datum niet meer zijn aan de Marconiweg in Denekamp (industrieterrein Sombeek) maar aan de Ambachtstraat 2 in Denekamp, het terrein direct grenzend aan Begri. Industrieterrein Kloppendijk: vanaf de Kloppendijk rechtsaf de Hanzeweg oprijden en dan de eerste weg links (Ambachtstraat) en direct weer links de oprit in. Of vanaf de rotonde bij Roeleveld-Rolink richting industrieterrein Kloppendijk, einde weg links, eerste weg rechts en oprit links. De locatie zal worden aangegeven met een groot spandoek. De komende week zal het inzamelpunt door de Stichting worden verhuisd naar dit nieuwe punt. Hiermee denkt de Stichting Oost Europa Dinkelland een inzamellocatie te hebben gevonden die meer ruimte biedt voor de containers en oplegger die ter beschikking staan. Tevens is er een betere aanrijmogelijkheid voor mensen die spullen met de auto komen brengen.

Heeft u vragen? Bel Jan Molenaar, tel. +31 654 335 049.