Algemeen

Stand van zaken rond het nieuwe zwembad

ALMELO - Van Norel Bouwgroep kreeg in januari 2023 de gunning  van het college van B en W van Almelo voor  de bouw van het nieuwe Sportpark, waaronder het zwembad en de sporthal vallen. In het najaar zijn daar voor een deel van de scholengemeenschap Erasmus en de voormalige sporthal gesloopt. Vervolgens is een bouwput uitgegraven. De gemeente heeft gelijktijdig met de aannemer het ontwerp voltooid. Zoals bedoeld in het uitvoeringsontwerp (UO).

Helaas is na het uitgraven van de bouwput vertraging opgetreden in het bouwproces. Deze vertraging is deels ontstaan doordat er door de aannemer een relatief nieuwe funderingsmethodiek is gebruikt. Voor deze funderingsmethodiek zijn er in Nederland nog geen algemene toetsingsnormen. Er waren dus ook nog geen goede toetsingsmogelijkheden. Deze moesten nog ontwikkeld worden. Daardoor is vanuit het ontwerp en de toetsing meer tijd nodig geweest voor een goede onderbouwing van deze methodiek.

De aannemer stuitte bovendien in maart op te harde dieperliggende grondlagen. Daardoor konden in eerste instantie de ontworpen verankeringsmethodes niet verankerd worden. Daarop moest de verankeringsmethode worden aangepast. Dit is inmiddels gelukt en ondertussen, als de ankers ook ter plaatse zijn getest en goedgekeurd, kan de bouw weer verder.

De oorspronkelijke planning van ingebruikname van het sportcomplex verschuift hierdoor van juli/augustus naar december van 2025. Er wordt onderzocht of de nieuwe sporthal al eerder geopend kan worden, zodat de scholen en sportclubs niet onnodig hinder ondervinden. De Almeloërs zullen dus nog even wat langer geduld moeten hebben voor ze van het nieuwe zwemparadijs kunnen genieten. Maar ze kunnen gewoon blijven zwemmen want het huidige binnenbad blijft net zo lang open tot het nieuwe bad klaar is.

Voor de liefhebbers van het buiten zwemmen is het wachten geblazen tot 2026 voor ze een frisse duik in het buitenbad kunnen nemen, maar dit is niet veranderd en stond ook al in de planning.

Uw reactie