Algemeen

Sponsoractie Mariaschool in Vasse

VASSE -  De sponsoractie van de Mariaschool in Vasse kent dit jaar een recordopbrengst. Niet alleen in het geldbedrag dat opgehaald is. Ook het gevoel van samen iets goeds doen voor een ander, een sportieve prestatie leveren en werken aan je gezondheid wordt gezien als winst!  

Vastenactie

De sponsoractie was ten behoeve van een project van de Vastenactie, dat de H. Pancratius Parochie steunt. Pastoraal werker Christianne Saris heeft op school aan alle klassen uitleg gegeven over het project dat jongeren, die geen toegang hebben tot onderwijs of werk, het vak van landbouwer leert. Zij leren onder andere op duurzame wijze groenten, fruit en kruiden verbouwen, kippen, kalkoenen en varkens houden en visvijvers aanleggen en een organisatie opzetten, leiding geven en samenwerken.

Na de uitleg van Christianne Saris waren alle leerlingen bereid om deze jongeren te helpen. De jongere kinderen werd gevraagd een heitje voor een karweitje te doen. De kinderen van groep 4 tot en met 8 zochten sponsors voor de sponsorloop.

Sportieve prestatie

Trainer Bram Haverkamp van S.V. Vasse gaf op vrijdag 22 maart een enthousiaste warming-up, waardoor de kinderen goed voorbereid aan de sponsorloop begonnen. Een uur lang renden de kinderen van de groepen 4 t/m 8 rondjes van 630 meter. De stempelkaart had plaats voor zestien rondes, maar dat was voor een aantal fanatiekelingen niet genoeg. Tel maar uit die meters!

De kinderen uit de groepen 1 en 2 trokken sprintjes op het schoolplein en groep 3 liep een ronde mee tijdens de sponsorloop.

Positieve gezondheid

Het is een uitdaging om de suikerhoeveelheid voor kinderen binnen de perken te houden. De sponsorloop is dan ook een kans om een positieve verandering door te voeren in het aanbieden van gezonde voeding. De ranja en spekjes hebben plaatsgemaakt voor water en appels. Wat zeker ook bijdraagt aan ‘positieve gezondheid’ is de saamhorigheid en sportiviteit waarmee kinderen elkaar aanmoedigen om gezamenlijk zoveel mogelijk rondes te lopen.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag zochten de kinderen Christianne Saris weer op in de kerk in Vasse. Ze stonden stil bij het laatste avondmaal van Jezus. Om in navolging van Hem dankbaar te zijn en te delen. Omdat ieder mens op deze wereld belangrijk is. Met trots overhandigden ze een cheque ter waarde van € 2.335 voor jonge landbouwers in Guatemala. Hand in hand verlieten de kinderen de kerk. Wat maakt ons sterk? Teamwerk!