Algemeen

Recente ontwikkelingen rondom Stichting Dorpshuiskamer Vasse

Afscheid leveranciers eten Open Eettafel

Maandelijks organiseert de Stichting Dorpshuiskamer Vasse een Open Eettafel voor haar deelnemers en gasten. Door het personeelstekort binnen de sector Horeca zien ondernemers zich genoodzaakt te besluiten om een andere invulling aan hun werkzaamheden te geven.

Deze ontwikkelingen hebben de familie Demmer en de familie Nijhuis ertoe gebracht om te stoppen als leverancier voor de Open Eettafel. Voor hun jarenlange ondersteuning zijn ze bedankt namens het bestuur en alle deelnemers door Marion Brunninkhuis. Zij is de coördinator van dit maandelijks event.

Ook Ria Waaijer was aanwezig. Zij heeft haar eigen bedrijf (Ria’s Eetcafé) overgedragen aan Freddie Kamphuis. Voor de Stichting Dorpshuiskamer Vasse heeft Freddie Kamphuis het stokje overgenomen. Niet alleen het bestuur maar ook de deelnemers van de Open Eettafel zijn hem hiervoor zeer dankbaar.

Ontwikkeling app Vasse

De uitrol van de app dorp Vasse gaat boven verwachting. Nog steeds wordt de commissie benadert door vertegenwoordigers van verenigingen voor deelname aan de app.

Op moment van schrijven van dit artikel staat het aantal downloads op 748! De commissie streeft naar 1.000 downloads.