Algemeen

Samenwerking Dr. Herderscheeschool, De Twentse Zorgcentra en gemeente

Pilot Zorg in Onderwijstijd voor snellere inzet zorg in de klas aan kinderen

ALMELO - De Dr. Herderscheeschool, De Twentse Zorgcentra en de gemeente Almelo zijn de pilot Zorg in Onderwijstijd gestart voor betere zorg voor kinderen in hun klas. De pilot betekent dat er nu ondersteuning per klas geregeld wordt in plaats van via een individuele jeugdhulp-indicatie. Wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis juicht net als ouders de pilot toe: “Hulp kan zo veel sneller worden ingezet en beter worden afgestemd op de behoefte van iedere leerling. Zodat kinderen kunnen groeien in hun ontwikkeling.”

De Dr. Herderscheeschool is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de basisschoolleeftijd. Afgelopen periode hebben zowel de school als de wijkcoach contact gehad met ouders over de pilot. Belangrijk is dat er voor de kinderen niets verandert. De zorg die kinderen op dit moment ontvangen in de klas, wordt voor het gehele jaar 2024 voortgezet.

Wethouder Overmeen-Bakhuis: “Wat voor ouders of verzorgers fijn is, is dat het niet meer nodig is dat er elk half jaar, of soms vaker, beoordeelt hoeft te worden welke ondersteuning kinderen in de klas nodig hebben. In de pilot geldt immers ondersteuning per klas.” Adjunct-directeur Bas Hesselink van de Dr. Herderscheeschool benadrukt dat het er voor leerlingen in de pilotgroepen veel meer duidelijkheid is over wie er wanneer voor ze is. “Dat geeft rust.”

De pilot, waarmee ook ervaring wordt opgedaan op De Rietpluim, speciaal onderwijs voor leerlingen van vier tot acht jaar, moet ervoor zorgen dat meer kinderen eerder kunnen profiteren van het zorgaanbod op de school. De ondersteuning kan preventief zijn of gericht op een specifieke hulpvraag van een leerling of een groep kinderen. Omdat de samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeente leidt tot een vermindering van administratieve lasten voor verschillende partijen, is er meer tijd om effectiever te werken en meer tijd te besteden aan de kinderen.