Algemeen

Passieconcert in de Stiftskerk

WEERSELO - In de serie Muziek en Bezinning wordt zondag 24 maart om 15.30 uur in de Stiftskerk te Weerselo muziek voor de passietijd ten gehore gebracht door Vocaal Ensemble La Colombe onder leiding van Iassen Raykov. 

Het is deze zondag Palmpasen, het begin van de Goede Week. Palmpasen, Allerzielen en Kerst zijn de drie momenten waarop de Stiftgemeente muziek centraal stelt als middel tot bezinning. Deze keer klinken van William Byrd de Lamentations, delen uit de Tenebrae Responsories van Tomas Luis de Victoria en het achtstemmige Crucifixus van Antonio Lotti, afgewisseld met lezingen uit de Bijbel. De entree is vrij, maar een ruimhartige vrije gift na afloop wordt zeer op prijs gesteld. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje in de achter de Stiftskerk gelegen Stiftsschool.

Ine Flinkers