Algemeen

Opening eerste inclusieve speeltuin in de gemeente Tubbergen

TUBBERGEN - Na een periode van twee jaar voorbereiding en uitvoering was het dan zover. De opening van speeltuin Binnenveld II is een feit. Op vrij- ag 25 augustus is de eerste inclusieve speeltuin van gemeente Tubbergen feestelijk geopend in het ijzijn van de buurtbewoners, gemeente Tubbergen, en vele betrokkenen, sponsoren en subsidievertrekkers.

Op de foto overhandigt de heer Laan de cheque aan het bestuur van de Stichting Binnenveld II (Roy ter Grote, Roy Veldhof, Rik Schrijver en Rolf te Velde).

“Twee jaar geleden heeft de buurt Binnenveld II in Tubber- gen een stichting opgezet met als doel het verwezenlijken van een speeltuin die toegankelijk is voor iedereen. Oud, jong, met of zonder beperking. Hiervoor is in de buurt een mooie en geschikte locatie aanwezig, die nu dus volledig inclusief is ingericht met natuurlijk spelen”, aldus Rolf te Velde, voorzitter van Stichting Binnenveld II.

Allereerst moest een goed plan bedacht worden, waarna getracht is subsidies binnen te halen, partijen te interesseren en overige buurten te betrekken en te informeren. Dit is succesvol gebleken. “Het doel is niet alleen onze buurt, maar heel Tubbergen moet gebruik kunnen maken van deze mooie speeltuin”, zegt de tevreden voorzitter.

Namens het college van gemeente Tubbergen heeft wet- houder Frank Niens lovende woorden voor de buurt. “Goed dat deze initiatieven samen worden opgepakt bin- nen onze gemeente. Ook wij zijn trots op het resultaat dat is bereikt door goede samenwerking en het enthousi- asme van de mensen in de wijk” geeft wethouder Niens aan.

Namens Stichting Het Gehandicapte Kind en Het Sa- menspeelfonds is de heer Henk Willem Laan aanwezig. Hij is blij te zien dat ook de gemeente Tubbergen nu een inclusieve speeltuin heeft. “Voor kinderen met een be- perking is het belangrijk om mee te kunnen doen. Een speelplek in de wijk is hier een belangrijk voorbeeld van. Op het moment dat ze niet mee kunnen doen, komen kinderen met een beperking ook sociaal aan de zijlijn te staan”, aldus de directeur-bestuurder van de stichting. Hij vraagt iedereen om altijd alert te blijven op het meedoen van alle kinderen bij verschillende ac- tiviteiten, kinderen met of zonder beperking. Namens

Het Samenspeelfonds overhandigt hij het bestuur van de stichting Binnenveld een cheque met de waarde van ruim 50 duizend euro. De heer Laan zegt “trots en tevre- den te zijn met het resultaat”.

De totale investering in het project is circa 100 duizend euro en is tot stand gekomen door financiële bijdragen van Het Samenspeelfonds (Stichting Het Gehandicapte Kind en VSB-fonds), gemeente Tubbergen, Provincie Overijssel, Twents Noaberfonds, Fit en Vitaal Tubbergen en Rabobank Tubbergen.