Algemeen

Natuurbegraafplaats Landgoed Christinalust onder grote belangstelling officieel geopend

OLDENZAAL - Landgoed Christinalust is officieel geopend als zesde natuurbegraafplaats van Natuurbegraven Nederland. Burgemeester Roelof Bleker van Enschede verrichte de openingshandeling samen met de weduwe van de eerste Enschedeër die er begraven ligt. Er was grote belangstelling, vooral voor de ontwikkeling en de totstandkoming van de natuurbegraafplaats en het duurzaam gebouwde informatie-centrum met naastgelegen ceremoniegebouw, dat tot stand kwam met hergebruikte materialen en vernieuwende technieken.

Ruim 11 jaar geleden nam Roy van Boekel-Gosens, algemeen directeur van Natuurbegraven Nederland, het initiatief om meer natuur te ontwikkelen door landbouwgrond om te vormen naar natuurgebieden. “Nu, ruim 11 jaar later, weten we dat de natuur ruimer en waardevoller is geworden. Dat is precies wat we willen: natuur beschermen zodat die natuur op eigen kracht verbetert. Ook bleek dat veel mensen behoefte hebben aan een laatste rustplaats in de natuur, waar ook mensen gewoon kunnen recreëren, fietsen of wandelen,” zo stelde hij in een toespraak tot de aanwezigen. We zien bovendien dat er heel veel planten en diersoorten een plek hebben gevonden en dat veel waardevolle natuur is ontstaan.”

Passie voor de natuur

Tien jaar geleden kwam Van Boekel-Gosens in contact met de vijfde generatie eigenaars van Landgoed Christinalust, die in de plannen van Natuurbegraven Nederland de mogelijkheid zag om zijn droom te verwezenlijken om het familielandgoed door te geven aan volgende generaties. “Alleen door samen te werken met mensen die net zoveel passie voor de natuur hebben als wij. Sinds 2014 werken wij nauw samen met Natuurmonumenten. Zij nemen in de toekomst het beheer van het landgoed en de instandhouding ervan voor altijd van ons over.” 

Circle of life

Algemeen directeur Pim van der Feltz van Natuurmonumenten waarschuwde dat het niet goed gaat met de natuur in ons land. “Dat zou je niet zeggen op een plek als deze. Het is ongelooflijk mooi wat er hier wordt ontwikkeld. Dat is dus goed nieuws: Natuurherstel kan wél en het gebeurt ook steeds meer. Deze natuurbegraafplaats is een direct belang voor de natuur, een plek die behouden blijft voor natuur en die de circle of life rondmaakt. Deze Natuurbegraafplaats laat de stem van de natuur zien, omdat zoveel mensen het belangrijk vinden dat deze natuur beschermd wordt.”

Kringloop bewuste bouwmaterialen

Bij het ontwerp van de gebouwen op natuurbegraafplaats Landgoed Christinalust is de natuur en de kringloop van materialen het uitgangspunt geweest voor Te Kiefte Architecten uit Borne en TKA Atelier uit Rotterdam. De gebouwen vloeien naadloos samen met de natuur en zijn ontworpen om te kunnen worden afgebroken zodat de natuur weer volledig haar gang kan gaan.

Compostwarmte uit een Biomeiler wordt gebruikt om het gebouw te verwarmen, een luchtwaterwarmtepomp zorgt voor verwarming en koeling, en er is een warmte-terugwin-installatie. Daarnaast zorgt dakvegetatie voor een beter binnenklimaat en speelt het een rol bij het opvangen en vasthouden van regenwater. Het hout van het geraamte van de gebouwen komt van het landgoed en uit de omgeving. De wanden zijn geïsoleerd met gerecycled katoen, voor de vloeren is hiervoor gebruik gemaakt van een restpartij rubber en de klinkers liggen in zand.

Nabestaanden

Na een wandeltocht over de natuurbegraafplaats verrichte burgemeester Roelof Bleker de officiële opening, in aanwezigheid van de nabestaanden van de eerste overledene die op natuurbegraafplaats Christinalust is begraven. “Wij weten hoe mooi Twente is en we weten ook hoe mooi het buitengebied van Enschede is, met fraaie landgoederen uit de textielhistorie en heel veel erfgoed. Prachtig dat het nu op deze manier vanuit families ontsloten is voor natuurbegraven en dat het zo'n mooi gebied is geworden, waar ook echt natuurontwikkeling grote kansen heeft gekregen. Het is een heel mooi initiatief, dat op meer plekken in Nederland een vlucht zal gaan nemen en ik verwacht dat dit heel erg gewaardeerd wordt door Enschede en door Twentenaren.”

Over Natuurbegraven Nederland

Natuurbegraven Nederland ontwikkelt, beheert en behoudt al ruim 10 jaar natuurgebieden, waarbij de natuur leidend is. We maken ons sterk voor een duurzame toekomst, waarin we respectvol omgaan met de natuur, ambitieus zijn in het realiseren van een passend leefgebied voor planten en dieren in onze natuurgebieden en het uitbreiden van waardevolle landschappen met aandacht voor cultuurhistorie. In deze natuurgebieden kunnen mensen een laatste rustplaats in de natuur vastleggen, die voor eeuwig blijft bestaan.