Algemeen

Mooie en waardevolle dodenherdenking in Weerselo

WEERSELO - Er was veel belangstelling bij de dodenherdenking. Veel kinderen waren hier dit jaar bij aanwezig. Onder muzikale begeleiding van de St. Remigius Harmonie werd eerst de stille tocht gelopen. 

Bij het oorlogsmonument sprak Tonnie Lobker de aanwezigen toe. Hij heette iedereen jong en oud van harte welkom. Tonnie: “Op deze 4 meiavond voelen we ons rond het Herdenkingsmonument zeer met elkaar verbonden. We staan er opnieuw bij stil dat Nederland dankzij de inzet van militairen van de geallieerde landen en met hulp van het verzet werd bevrijd. Het thema voor 4 en 5 mei 2024 is: ’Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid’ Met dit thema vraagt het Nationaal Comité in het jaar dat de lustrumviering van tachtig jaar vrijheid in september van start gaat, aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn.

Heel direct in families die dierbaren hebben verloren die zijn vermoord tijdens de Holocaust of zijn omgekomen door het oorlogsgeweld in Nederland en in Nederlands-Indië. Maar ook breder werkt de Tweede Wereldoorlog door, zoals in de manier waarop we naar de wereld kijken. Bij wie oorlog heeft meegemaakt, staan de gebeurtenissen in het geheugen gegrift en feit is, dat sinds de Tweede Wereldoorlog onze wereld nog geen dag zonder oorlog is geweest. Op veel plekken wereldwijd voeren strijdende partijen nog altijd misdadige en vaak fascistische oorlogen en conflicten tegen elkaar uit, zoals in Oekraïne, Gaza en Soedan. Alleen in een tolerant land zonder oorlog, waar mensenrechten worden nageleefd en waar geen onderdrukking is, kan een samenleving goed functioneren. Daarom vieren we morgen op 5 mei dat wij in een democratie leven, waarin we de vrijheid delen met elkaar. Vrijheid wordt echter steeds minder vanzelfsprekend gezien en is nooit af; we moeten er dagelijks aan werken om de ander de ruimte te geven en onze democratie te bewaken. Vandaag herdenken wij weer alle oorlogsslachtoffers - burgers en militairen - die in het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de koloniale oorlog in Indonesië, als de slachtoffers die daarna vielen tijdens oorlogs- en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was. Heel speciaal denken wij aan de slachtoffers van wie in dit verband de namen voortleven hier in ons dorp en wellicht in onze familie-, vrienden- of kennissenkring. Hun verhalen stellen ons nog beter in staat ons te verbinden met het oorlogsleed elders in de wereld. Herdenken is van alle tijden en mag als traditie nooit verloren gaan. Maar een herdenking hoort ons vanuit de geschiedschrijving niet alleen terug te brengen naar het verleden doch dient ook een brug te slaan naar het heden en vooral naar de volgende generaties, de samenleving van morgen. Straks zijn we twee minuten onverstoorbaar stil en buigen we ons hoofd voor alle slachtoffers en grote helden van weleer. Morgen staan we stil bij de waarde van vrijheid, vrede, democratie en mensenrechten maar eerst moeten we nu de onvrijheid herdenken van toen. Het vieren van ‘Tachtig jaar vrijheid’ biedt ons de kans én mogelijkheid om als samenleving op zoek te gaan naar wélke vrijheid we waard moeten blijven. Wensen we elkaar een aandachtige en waardige herdenking toe”. Het dames- en herenkoor zong onder leiding van Judith Löbker enkele passende liederen. Wethouder Cel Severein sprak namens de gemeente Dinkelland: “3 april 1945 werd Weerselo bevrijd. De staking die tachtig jaar geleden plaatsvond en waarbij drie personen uit Weerselo aan de dood zijn ontsnapt. De effecten zijn nog steeds merkbaar. De Heemkunde Oalde gemeente Weersel schenkt ook veel aandacht aan de omgekomen soldaten die voor ons hun leven hebben gegeven. De staking bij machinefabriek Stork heeft veel indruk gemaakt. Dit is een belangrijk moment uit de geschiedenis. Ook werd gestaakt bij de zuivelfabriek in Weerselo en Saasveld. Weerselo was ook actief bij de Tweede Wereldoorlog. We moeten onze generatie levend houden.”

Enkele kinderen van de Aloysiusschool, Siem Hofsté, David Essink, Fleur van Broeck en Davy Spanjer, hebben een eigen gedicht voorgelezen. Hierna klokkengelui en twee minuten stilte. De Last Post werd ten gehore gebracht door Henry Kleine Wiecherink. De kranslegging werd gedaan door vertegenwoordigers van de gemeente, wethouder Cel Severein en raadslid Nick Nieuweweme, vertegenwoordigers van de kerk, Tineke Kleine Wiecherink en Gerard Weiden, namens het Oranje Comité, Raymond Bijen en Louis Pouwel, vertegenwoordigers van de dorpsraad, Paul van der Tas en Gerard Meijer en door vertegenwoordigers van Jong Nederland, Isa Groen en Arjan Weiden. Hierna werden door alle kinderen van Jong Nederland waxinelichtjes bij het monument geplaats en konden de aanwezigen bloemen leggen bij het monument. De tocht ging ook nog naar het kerkhof waar de vlag werd gehesen en Janneke Brummelhuis namens de Heemkunde de aanwezigen toesprak. Op alle oorlogsgraven werden bloemen en waxinelichtjes neergelegd door de kinderen van Jong Nederland. Een indrukwekkende dodenherdenking waar veel kinderen bij aanwezig waren en daar mag het dorp trots op zijn.

Ine Flinkers