Algemeen

Mariaprocessie bij Zorgcentrum Sint Jozef

WEERSELO - Zaterdagavond om 18.30 uur was er eerst een korte viering in het restaurant van Sint Jozef. Voorganger was Tonnie Löbker. Hierna vertrok de Mariaprocessie door de tuin van Sint Jozef richting het Mariakapelletje dat is gemaakt door Frans Hazekamp. Frans is de grote initiator van dit gebeuren. 

Vier jaar geleden kwam Frans met het idee om een Mariaprocessie te houden voor de bewoners, familie, vrijwilligers en iedereen die hier belangstelling voor heeft. Er was zaterdagavond veel belangstelling. Voorafgaand aan de processie heette Tonnie Löbker alle aanwezigen van harte welkom en was er een korte viering. Deze viering werd muzikaal begeleid door het Sint Jozefkoor. Hij vond het fijn dat er zoveel aanwezig waren om het grote feest van Maria Tenhemelopneming te vieren. Tonnie: “Maria is voor veel van ons mensen in onze tijd een vrouw van betekenis. Daarom willen we haar, de moeder van Jezus Christus en ook onze moeder centraal stellen. Ze kijkt naar ons, ze luistert naar ons stil en aandachtig. Ze is er altijd. Aan haar kun je je zorgen kwijt. Met haar kun je je zorgen en verdriet delen. We willen Maria bedanken voor de goede dingen in ons leven en haar vragen ons te helpen en te blijven steunen in moeilijke tijden”. Het koor zong nog enkele liederen o.a. “Ik ben een kind van Maria”, “Pelgrimstocht der mensen”. Na de viering vertrokken de aanwezigen voorafgegaan door de dragers van het beeld Maria door twee vrijwilligers Wim Stege en Gerard te Nijenhuis en onder muzikale begeleiding van enkele leden van de St. Remigius Harmonie door de tuin naar het Mariakapelletje waar Tonnie Lobker de aanwezigen toesprak en was er een bloemenhulde bij het beeld van Maria. Als afsluiting werd het “Ave Maria” gezongen. Na afloop was er koffie met iets lekkers in het restaurant.

Tonnie Löbker bedankte alle vrijwilligers, familieleden, muzikanten, Het Sint Jozefkoor, de koster, St. Remigius Harmonie en alle aanwezigen en iedereen die op welke wijze heeft meegeholpen om er zoiets moois van te maken. Volgend jaar, 2024 wordt de Mariaprocessie gehouden in de meimaand.

Gelukkig waren de weergoden welgezind, zelfs de kaarsen bleven branden en konden de aanwezigen volop genieten van deze prachtige Mariaviering en de Mariaprocessie.

 

Ine Flinkers