Algemeen

Lezing met muziek: de pinksterliederen van Willem Barnard (1920-2010)

WEERSELO - De Twentse School voor Theologie streeft ernaar de studie van theologie toegankelijk te maken voor inwoners van Twente. Dit wordt bereikt door het organiseren van lezingen die betrekking hebben op diverse aspecten van de theologie, soms gericht op theologische onderwerpen op zichzelf, en soms verbonden met andere thema’s. 

Veel gelovigen koesteren een diepe genegenheid voor de liederen van de theoloog, schrijver en dichter Willem Barnard. Om deze reden organiseert de Twentse School voor Theologie een avond gewijd aan zijn pinksterliederen, die de Geest verheerlijken als een windvlaag, storm en ademtocht.

Organist Dick Sanderman zal deze liederen op het orgel ten gehore brengen, terwijl dominee Klaas Touwen de aanwezigen zal voorzien van context en commentaar door ze op deskundige wijze in te leiden. En waar kan dit beter dan in de fraaie ruimte van de Stiftskerk, waar de naam van Willem Barnard/Guillaume van der Graft onlosmakelijk aan verbonden is?

De avond zal gehouden worden op donderdag 23 mei en begint om 19.45 uur; inloop 19.30 uur. De entreeprijs voor volwassenen is vijftien euro, voor studenten is de prijs vijf euro en voor jongeren onder de achttien jaar één euro.

Aanmelden kan via: www.twentseschoolvoortheologie.nl

Ine Flinkers