Algemeen

KBO Reutum en Haarle in gesprek over ’hartzaken’

REUTUM - De 53 leden van de KBO van Reutum en Haarle zijn op donderdag 16 mei bijgepraat over alles wat met het hart te maken heeft. Cardioloog mevr. Olimulder en Erik Hulskotte, beiden werkzaam in het ziekenhuis te Hardenberg, hebben van alles verteld over hun werkzaamheden op de afdeling cardiologie.  

Nadat voorzitter Hennie Deterink beiden welkom had geheten heeft hij nog wat KBO zaken toegelicht. De voorzitter maakte onder ander melding van het voornemen om een duofiets aan te schaffen. Alle inwoners in Reutum en Haarle die vanwege hun fysieke gezondheid niet in staat zijn zelf te fietsen, kunnen dan met een begeleider de natuur in fietsen. Omdat zo'n fiets al gauw € 11.000,- kost, zijn verschillende instellingen aangeschreven om een bijdrage te leveren. Het ANWB fonds, het Oranje fonds, de Lions in Tubbergen, de gemeente Tubbergen en de jongerengroep uit Reutum die de jaarlijkse Paassterrit organiseert ,hebben reeds een toezegging gedaan. Mocht er nog een tekort zijn, dan zal aan de inwoners van Reutum en Haarle om een bijdrage worden gevraagd. De verwachting is dat begin september voor het eerst van deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt. Dit initiatief wordt mede ondersteund door de Zonnebloem en de Dorpsraad van Reutum.

Na de koffie begon dorpsgenoot Erik Hulskotte te vertellen over het nieuwe ziekenhuis van Hardenberg. Mevr. Olimulder nam hierna het woord en vertelde inhoudelijk meer over cardiologie. Ze benadrukte dat preventie erg belangrijk is te aanzien van hart- en vaatziekten. Binnen Europa was men in 2009 aan zorgkosten met betrekking tot hart- en vaatziekten 106 biljoen euro kwijt. De verwachting is dat dit zal verdrievoudigen in 2030. Preventie is dus erg belangrijk om ook deze kosten omlaag te kunnen brengen. Een mogelijkheid waar steeds meer aandacht naar uitgaat, is alle volwassenen te screenen en te kijken welk tienjarig risico men loopt om deze ziekten te krijgen.

Mevr. Olimulder vertelde over de risico’s die niet door ons zelf beïnvloedbaar zijn zoals het geslacht, de leeftijd en erfelijke eigenschappen. Ze vertelde dat er ook risicofactoren zijn waar we zelf wel degelijk invloed op hebben zoals roken, overgewicht, te weinig beweging, hoge bloeddruk, te hoog cholesterol en diabetes mellitus. Als je praat over voldoende beweging dan vond ze dat drie keer per week dertig à vijftig minuten gemiddelde tot matige fysieke inspanning voldoende zou zijn om het ziekte risico al te verminderen. Een aanbeveling die ze nog meer had was minder dan vijf gram zout per dag te gebruiken. In één hele pizza zit alleen al vijf gram zout dus...

Naar aanleiding van een vraag uit de zaal gaf de cardioloog aan dat ze voorstander was om thuis zelf je bloeddruk eens bij te houden. Als er een VE -keurmerk op staat is het een goede bloeddrukmeter. Na een korte pauze met een drankje vertelde ze over de verschillen tussen vrouwen en mannen met hart- en vaatziekten. Vrouwen ervaren andere klachten dan mannen? Dagelijks overlijden 55 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Een aspect wat opviel was dat er weinig hartinfarcten voor de overgang maar juist daarna aan het licht kwamen. Het probleem ligt vaak in de kleine haarvaatjes en deze kun je niet in beeld brengen. Dit noem je een microvasculaire ziekte.

Erik Hulskotte nam hierna het woord weer en vertelde over pacemakers en deelde deze ook rond. Een kleine pacemaker zorgt er voor dat de hartslag niet te laag wordt. Is dit wel zo dan geeft hij een stroomstoot af om de hartslag weer sneller te laten kloppen. De grote zijn ICD-kastjes en dit is een defibrillator. Deze kan een te snelle hartslag oplossen en de pacemaker alleen de langzame hartslag. Er zijn verschillende soorten pacemakers met één, twee of drie draden. Zo kunnen ook ritmestoornissen via de draad in de boezem en een de draad in de hartkamer aan het licht worden gebracht. Al met al een boeiende uiteenzetting van hartzaken. Iets wat iedereen aan het hart gaat. De voorzitter bedankte mevr. Olimulder en Erik Hulskotte en bood beiden namen sde KBO een attentie aan. De middag werd afgesloten met de welbekende snack.

Naar Urk

De volgende activiteit is het reisje naar Urk. De KBO-leden kunnen zich hiervoor nog tot 1 juni opgeven bij Gerrie of Marga.

Op donderdag 6 juni is de maandelijkse ontspanningsmiddag met fietsen, wandelen, jeu de boules en natuurlijk spelletjes. In verband met het stemmen voor de Europese verkiezingen in het Kultuurhoes zal deze middag plaatsvinden in het parochiecentrum naast de kerk. Om 14.30 uur zijn alle leden van harte welkom en staat de koffie klaar.