Algemeen

OCO: Saamhorigheid en samenwerking

Interview OCO (Ondernemers Club Overdinkel)

“De Ondernemers Club Overdinkel (OCO) slaat een brug tussen de verschillende ondernemers in het kerkdorp. En ook tussen de inwoners.” We zitten samen met Gert olde Hanter, de voorzitter van OCO, en penningmeester Marcel Visser. We praten over de oprichting en groei van de Ondernemersclub Overdinkel en hun inzet voor de bloei van Overdinkel.

Marcel Visser (links) en Gert olde Hanter

Nadat het aantal detailhandelszaken in het smokkeldorp fors afnam, werd de vroegere winkeliersvereniging opgeheven. Het was de toenmalige burge- meester Michael Sijbom die het gemis van gezamenlijke activiteiten opmerkte. “Nadat we daarop een aantal keren met een paar ondernemers bij elkaar     geweest waren, vroegen we ons af: hoe nu verder? We waren het snel eens dat het goed is om toch weer een ondernemersclub in Overdinkel krijgen,” vertelt Gert. “Alleen wilden we het breder trekken, niet alleen op winkels of een bepaalde branche gericht.”

De initiatiefnemers schreven alle ondernemers in Overdinkel aan, een oproep die niet aan dovemans oren gericht bleek. Vijftig leden meldden zich meteen aan en nu, zeven jaar later, staat de teller op 85 met in het bestuur nog steeds dezelfde vijf bestuursleden van toen.

“Ondernemers Club Overdinkel (OCO) slaat een brug tussen ondernemers en inwoners in het kerkdorp.” 

Met raad en daad elkaar bijstaan 

Voor de leden organiseert OCO diverse activiteiten, variërend van boeiende lezingen tot gezellige evenementen. “Maar de club is meer dan alleen een platform voor vertier,” onderstreept Gert, “We fungeren ook als een contactpunt tussen de gemeente, SOGL en ondernemers. Daardoor worden informatie en ondersteuning efficiënt verspreid. Dat was vooral ook tijdens de coronapandemie, waarin een aantal ondernemers het flink zwaar had, een belangrijke taak. Er waren sommigen die om raad vroegen of geen idee hadden hoe ze verder moesten met hun bedrijf. Op die momenten staan we elkaar met raad en daad bij.” 

Meer samenwerkingen

Sinds de oprichting van OCO ziet Marcel meer samenhang tussen de ondernemers. “Ze weten elkaar makkelijker te vinden en je ziet nu meer samenwerkingen met     elkaar,” merkt hij op. “We zitten met elkaar in een groepsapp en als iemand iets nodig heeft, is er altijd wel een ander die hulp aanbiedt. We kennen bijvoorbeeld een flink aantal zzp’ers dat in de bouw werkzaam is. Ze betrekken elkaar bij de projecten waarvoor ze werken. Voor nieuwe ondernemers is aansluiting bij de OCO een mooie manier om anderen snel te leren kennen en te netwerken.”

Koppen bij elkaar

Het belang van een goed imago en de leefbaarheid van Overdinkel staan bovenaan. In die zin heeft OCO actieve contacten met andere lokale organisaties en particulieren over activiteiten die de gehele gemeenschap ten goede komen. Zo is bijvoorbeeld iedere maand een vertegenwoordiger van OCO aanwezig bij de dorpsraadvergaderingen.

De recente met vereende krachten georganiseerde sinterklaasintocht mag dit jaar wel als hoogtepunt genoemd worden. Gert: “Eerst zou de intocht niet doorgaan. Geen intocht in Overdinkel leek ons ondenkbaar. Samen met de Dorpsraad, vrijwilligers, Kids Play en twee particulieren staken we de koppen bij elkaar. En tot groot genoegen van meer dan 400 kinderen en hun ouders hebben we alsnog Sinterklaas op een prachtige manier kunnen ontvangen.”

Oproep om ideeën te delen

De saamhorigheid groeit in Overdinkel. “We zoeken synergie en dat lukt goed,” verklaart Gert, “Dat saamhorigheidsgevoel is het allermooiste. Op een laagdrempelige manier proberen we dingen voor elkaar te krijgen en iedereen te betrekken. Daartoe roepen we ook iedereen op om mee te denken om ons dorp leefbaar te houden en hun ideeën te delen. Maar ook op het gebied van het sociaal domein denken we mee. Zo schreven we twee jaar geleden een brandbrief naar het college van de gemeente Losser. Daarin gaven we aan dat de bebouwing van De Geurmeij te lang op zich liet wachten. We willen jonge gezinnen in Overdinkel houden. Dat is voor scholen, verenigingen, ondernemers en daarmee de leefbaarheid belangrijk.” 

“Het belang van een goed imago en de leefbaarheid van Overdinkel staan bovenaan”

Overdinkel al een levendige gemeenschap

Terwijl OCO flink aan de weg timmert, staan er uitdagingen voor de deur. Het behouden van lokale winkels blijft een streven, ondanks de lastige tijden waarmee de detailhandel wordt geconfronteerd. De kans dat een bakker of slager zich weer in het dorp zal vestigen, achten de heren echter klein. Marcel: “Maar we hebben natuurlijk wel twee grote supermarkten met elk een gevarieerd aanbod, een enorm groot tuincentrum en mooie bedrijven en winkels nabij de voormalige grens waar veel klandizie van     buiten Overdinkel op afkomt.” Het maakt Overdinkel tot een levendige gemeenschap. Waar het dorp      vroeger verdeeld was door twee geloven met elk hun eigen verenigingen en activiteiten, is daar nu nauwelijks nog iets van te merken. Inwoners van Overdinkel zijn weer trots op hun dorp en daaraan draagt OCO graag haar steentje bij.

 

Tekst: Astrid Olde Olthuis

Fotografie: Jennifer Oude Nijhuis