Algemeen

‘Grenspaal 7’ na vijftig jaar terug in Noord Deurningen

NOORD DEURNINGEN - Onder luid applaus en een ‘grenspoalborrel’ werd afgelopen vrijdagmiddag grenssteen nummer 7 weer welkom geheten in Noord Deurningen. Meer dan vijftig jaar geleden verdween deze uit de buurtschap, maar is nu weer terug op de plaats waar deze hoort. Althans op een symbolische plek nabij kulturhuis de Mare.

Maar deze plek werd algemeen geaccepteerd. Immers grenzen vervagen en de historische steen een eindje van de oude oorspronkelijke grens af plaatsen, past helemaal in het streven om de oude grenzen nog meer weg te denken. Toch mag deze grens niet vergeten worden en daarom hebben de Oudheidkamer Twente, Heemkunde Denekamp en museum het Palthehuis samen actie ondernomen om de grenssteen een symbolische plek te geven. Een behoorlijk eind van zijn oorspronkelijke plek, maar goed zichtbaar voor iedereen. Na meer dan vijftig jaar is de historische grenssteen terug in Denekamp. Al die tijd lag deze, zonder er zelf bewust van te zijn, bij het Palthehuis in Oldenzaal. Maar daar werd er goed op gepast. Dat beaamde ook directeur Nikki Olde Monninkhof van het museum bij de officiële teruggave aan Noord Deurningen. ”We hebben er meer dan vijftig jaar netjes op gepast. Maar de historische grenspaal nummer 7 hoort gewoon hier in deze buurtschap. Iedereen moet er van kunnen genieten in de buitenlucht.” Ooit markeerde deze paal de grens tussen Nederland en Duitsland. In welk jaar dat de steen precies geplaatst werd, liepen zelfs deze vrijdagmiddag de meningen nog uiteen. Dit tot hilariteit van de toehoorders tijdens toespraken van de, voor deze gelegenheid, groot aantal sprekers. Voorzitter Heemkunde Denekamp Yolanda Vonhof, Palthehuisdireteur Nikkie Olde Monninkhof en de burgemeesters Thomas Berling uit Nordhorn, loco Benno Brand van Dinkelland en Patrick Welman die deze middag een dubbelfunctie vervulde door als voorzitter van de Oudheidkamer de middag in goede banen te leiden. Maar allen waren het er over eens dat steen in Noord Deurningen hoort en dat de eindelijke oorspronkelijke datum van plaatsing er helemaal uiteindelijk niet toe doet. In Noord Deurningen nabij Kulturhus De Mare werd de steen met gejuich ontvangen en werd er door alle aanwezigen een originele ‘grenspoalborrel’ op gedronken.