Algemeen

Gerrit Jan Kok waarnemend burgemeester in Losser

LOSSER - Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt Gerrit Jan Kok uit Enschede aan als waarnemend burgemeester van Losser. Kok begint 7 februari met zijn werkzaamheden in Losser. Deze tijdelijke benoeming sluit aan op het vertrek van burgemeester Cia Kroon op 6 februari.  

Gerrit Jan Kok

Ervaren bestuurder

Gerrit Jan Kok (geboren in 1960 te Enschede) heeft brede ervaring als bestuurder. Tot september 2022 was hij eerder waarnemend burgemeester in Losser, tijdens de ziekteperiode van Cia Kroon. Daarvoor was hij bijna vier jaar waarnemer in Haaksbergen en ook in Staphorst. Eerder was hij gedeputeerde voor provincie Overijssel, burgemeester van Ommen en wethouder in Enschede.

Kok kent de provincie dus goed; hij brengt een netwerk mee uit de periode dat hij dagelijks bestuurder was in deze provincie en heeft zowel in de Twentse als in de Sallandse regio gewerkt. Naast zijn ervaring staat Kok bekend als een kundig, daadkrachtig en oplossingsgerichte bestuurder.

Continuïteit van bestuur

Burgemeester Cia Kroon besloot eerder om bij de afloop van haar ambtstermijn haar functie neer te leggen en bij koninklijk besluit is zij per 7 februari eervol ontslagen. De gemeente is gebaat bij een ervaren burgemeester om de continuïteit van bestuur te waarborgen. Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft daarom besloten om Gerrit Jan Kok, die zijn ervaring eerder heeft ingezet in deze gemeente, aan te stellen als waarnemend burgemeester voor de tijd dat de burgemeesterspost vacant is. Het besluit om deze waarnemend burgemeester te benoemen is in goed overleg tot stand gekomen met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en een delegatie vanuit het college van de gemeente Losser. De beëdiging van Kok vindt binnenkort plaats op het provinciehuis in Zwolle.