Algemeen

Fysiotherapeuten in gemeente Tubbergen gaan samenwerken

TUBBERGEN - Negen fysiotherapiepraktijken, vertegenwoordigd in alle dorpen van de gemeente Tubbergen, slaan hun handen in één om samen te werken.  Met Fysio Collectief Tubbergen spelen ze in op de ontwikkelingen die gaande zijn in de zorg.

Ook in de gemeente Tubbergen merken we een toename van druk op de zorg. Door vergrijzing, meer chronische aandoeningen en minder zorgpersoneel verandert de zorgvraag. Dit vraagt om een andere organisatie van de zorg. De zorg zal meer op leefstijl en preventie gericht moeten worden en de fysiotherapeut, als specialist op het gebied van bewegen, zal hier een belangrijke rol in spelen. Om hierop voorbereid te zijn is het belangrijk dat de fysiotherapie in Tubbergen verenigd is en daarmee één aanspreekpunt heeft die alle fysiotherapeuten vertegenwoordigd.

Daarnaast is het samenwerken ook een groot voordeel voor onze cliënten/patiënten. Elke praktijk heeft zijn eigen expertise, kennis en kwaliteiten. Door onderling goed contact en samenwerking, kunnen we gebruik maken en leren van elkaar, en hiermee het beste behandelresultaat nastreven.

De volgende praktijken zijn lid van het collectief: FYON Tubbergen (Tubbergen en Vasse), FYON Geesteren, Uniek Fysiotherapie (Tubbergen), Smienk Fysiotherapie en Acupunctuur (Tubbergen), Paramedisch Centrum Albergen, Nieuwmeijer Fysiotherapie (Langeveen en Manderveen), Fysiotherapie De Krön (Mariaparochie/Harbrinkhoek), Fysiotherapie Fleringen en Fysio Team Langeveld (Mariaparochie/Harbrinkhoek).

Het is een open collectief, dus elke fysiotherapeut in de gemeente Tubbergen kan zich aansluiten.

De volgende stap van het Fysio Collectief is om contact en samenwerking te zoeken met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers, ergotherapie, diëtisten, verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) etc. Maar ook met het sociaal domein zoals de gemeente en buurtsportcoaches. 

Wilt u meer informatie of contact met ons Fysiotherapeuten Collectief Tubbergen, dat kan door te mailen naar marleen@fysiolangeveld.nl of bellen naar 06-51428618.